Rapport 168: 2012 C.M. van der Linde, T.D.Hamburg: proefsleuvenonderzoek te Stein-Winkelcentrum

Rapport 167: 2012 T.A. Goossens: Van akker tot Hooghwerf Onderzoek naar de bewoning in de ijzertijd, inheems-Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd op de haakwal van Naaldwijk (plangebied Hoogeland, gemeente Westland)

Rapport 166: 2013 P. van de Geer MA, M. van Zon MA en drs. M. Pruijsen: Nederzettingsresten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd Een definitieve opgraving te Oss-Padihoeve

Rapport 165: 2012 M. Pruijsen: Sporen en vondsten uit de ijzertijd en middeleeuwen aan de Lupinenstraat Een opgraving te Didam (gemeente Montferland)

Rapport 164: 2011 C.M. van der Linde: Het verleden van Overlangel aan de Maas Bewoningsporen uit de late prehistorie, Romeinse tijd en de late middeleeuwen op een terrasrug in de wijk Asboom

Rapport 163: 2015 Nederzettingen uit het mesolithicum, neolithicum en de bronstijd in Loven-Noord gemeente Tilburg

Rapport 162: 2011 M. Goddijn: Een Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) bij het Gorlaeus laboratorium te Leiden

Rapport 161: 2011 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek met doorstart naar een Definitieve Opgraving Galder – Galderseweg 26

Rapport 160: 2011 T.A. Goossens: Sporen en vondsten uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd te Roelofarendsveen

Rapport 159: 2011 J. van der Leije: Een Inventariserend Veld Onderzoek aan de Hoogstraat te Heesch (gemeente Bernheze)

Rapport 158: 2011 Maurits Pruijsen: Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in plangebied Bosch Transmission Technology, dr. Hub van Doorneweg 120, gemeente Tilburg

Rapport 157: 2011 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek Son en Breugel – Meubelplein Ekkersrijt

Rapport 156: 2011 S.F.M. van As: Archeologisch verkennend booronderzoek inplangebied Bouwweg Wilgendaal te Herpen

Rapport 155: 2011 Marleen van Zon: Laat-middeleeuwse bewoningssporen te Riel Een inventariserend veldonderzoek in plangebied Vier Kwartieren III, Gemeente Goirle

Rapport 154: 2011 A. Porreij: Proefsleuvenonderzoek aan het Pastoor Janssenplein te Veldhoven

Rapport 153: 2011 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek Someren Avennelaan ‘De Diamant’

Rapport 152: 2012 I. van Wijk: Itteren – Hoeve Haertelstein Vondsten uit de nieuwe steentijd en bewoning uit de late prehistorie in de top van een fossiele restgeul.

Rapport 151: 2011 M. Pruijssen: Nederzettingssporen uit de ijzertijd op de grens tussen Wassenaar en Valkenburg.

Rapport 150: 2012 I.M. van Wijk, L. Meurkens en A. Porreij-Lyklema: Opgraven langs de Rijksweg A2 te Stein-Heidekampweg, Stein-Steinerbos en Geleen-Chemelot Een archeologisch onderzoek naar een bandkeramische nederzetting en erven uit de (late) ijzertijd.

Rapport 148: 2011 M. Pruijssen: Van depositie tot ontginning; Een inventariserend veldonderzoek in plangebied De Helling te Vorstenbosch, gemeente Bernheze

Rapport 147: 2011 P. van de Geer: Inventariserend Veldonderzoek aan de Hoefstraat te Uden

Rapport 146: 2011 M.E. Hemminga: Archeologische Begeleiding van de aanleg van een rotonde op het kruispunt aan de Heerlenseweg en de Binnenring te Landgraaf

Rapport 145: 2011 Adrie Tol: Plangebied Campinaterrein, gemeente Tilburg Een bureau- en inventariserend veldonderzoek(verkennende fase)

Rapport 144: 2011 Meurkens, L. & A.J. Tol (red.): Grafvelden en greppelstructuren uit de ijzertijd en Romeinse tijd bij Itteren (gemeente Maastricht)

Rapport 143: 2011 A. Porreij: Archeologisch onderzoek te Prinsenbeek Mr. Bierensweg

Rapport 142: 2011 Tom Hamburg, Eric Lohof en Brigitte Quadflieg: Bronstijd opgespoord Archeologisch onderzoek van prehistorische vindplaatsen op Bedrijvenpark H2O - plandeel Oldebroek (Provincie Gelderland)

Rapport 141: 2011 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Willandstraat te Berghem

Rapport 140: 2010 M. Pruijsen: Lopen langs de Leigraaf op zoek naar het verleden Archeologische begeleiding ecologische verbindingszone traject M van de Leigraaf

Rapport 139: 2011 M.E. Hemminga: Erven en ontginningen uit de late middeleeuwen in Berghem ’t Reut (gemeente Oss)

Rapport 138: 2011 E. Lohof, T. Hamburg en J. Flamman: Steentijd opgespoord Archeologisch onderzoek in het tracé van de Hanzelijn-Oude Land

Rapport 137: 2010 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek Kerkrade – Marktstraat/Einderstraat

Rapport 136: 2012 J. van der Leije: Graven naar greppels De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein in plangebied Nieuw Valkenburg

Rapport 135: 2010 I.M. van Wijk: Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Stein-Schepersgats (gemeente Stein)

Rapport 134: 2011 I.M. van Wijk: Archeologie en Cultuurhistorie op het Kruispunt Meerssen Archeologische Beleidsadvieskaart voor de gemeente Meerssen

Rapport 133: 2010 R. de Leeuwe, et al: Geldrop Luchen; Opgraving van een nederzetting uit de periode bronstijd-vroege ijzertijd te Geldrop Luchen

Rapport 132: 2010 A. Porreij: 100 bandkeramische huizen te Elsloo

Rapport 131: 2010 T. Hamburg: Archeologische Begeleiding Hanzelijn - Oude Land

Rapport 130: 2010 B. Jansen, J. Mol, en A.J. Tol: Boren en graven in de delta van de Oude Rijn; Een inventariserend veldonderzoek in plangebied Nieuw Valkenburg

Rapport 129: 2009 R. de Leeuwe & P.A. van den Bos: Nederzettingssporen uit de bronstijd en ijzertijd langs de snelweg tussen Culemborg en Deil; Een archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de verbreding van de A2

Rapport 128: 2009 L. Meurkens: Laat-prehistorische nederzettingssporen en graven op de sandr-vlakte bij Elst; Resultaten van een opgraving in het plangebied Elst-Het Bosje (gemeente Rhenen)

Rapport 127: 2009 Drs. A.J. Tol: Graven en nederzettingsresten uit de late prehistorie en volle middeleeuwen. Een archeologisch onderzoek te Weert-Laarveld

Rapport 126: 2009 I.M. van Wijk, A. Verpoorte, en J.J.W. de Moor: Een abri op de Dдцlkesberg? Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven op de Dдцlkesberg te Valkenburg aan de Geul

Rapport 125: 2009 A.J. Tol, W. Laan: Begrensd land Een studie naar de archeologische landschappen van Noord-Brabant

Rapport 124: 2009 R. de Leeuwe: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Oijen - Dorpskern (gem. Lith)

Rapport 123: 2011 R. de Leeuwe: Een cultusplaats in Oss Opgraving van een ijzertijdnederzetting en cultusplaats aan de Brabantstraat

Rapport 122: 2009 I.M. van Wijk (red.): Stein, een gemeente vol oudheden Archeologische Beleidskaart 2010

Rapport 121: 2009 I.M. van Wijk & J. Orbons: Verleden met toekomst Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart voor Valkenburg aan de Geul

Rapport 120: 2009 Meurkens, L., E. Heunks, I.M. van Wijk (red.): Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht. Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven.

Rapport 119: 2009 Wijk, I.M. van: Archeologisch bureauonderzoek Transportriool. Archeologisch advies Transportriool Maastricht Aachen Airport-Limmel.

Rapport 118: 2009 Wijk, I.M. van: Archeologisch bureauonderzoek IP Beek. Archeologische toetsing van het integrale project Beek.

Rapport 117: 2009 Hamburg, T.: Lith – Molenweg. Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO - proefsleuven).

Rapport 116: 2009 Bos, P. van den: Verkavelingssporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan de voet van de strandwal te Oegstgeest. Inventariserend proefsleuvenonderzoek in het kader van de uitbreiding van de begraafplaats bij het Groene Kerkje.

Rapport 114: 2009 Meurkens, L.: Een urnenveld en nederzettingssporen uit de late prehistorie bij Remmerden (Gemeente Rhenen). Resultaten van een inventariserend veldonderzoek in het plangebied Larikshof.

Rapport 113: 2008 Wijk, I.M. van: Een ijzertijd crematiegraf in Elsloo. Inventariserend Veld Onderzoek te Elsloo (locatie Aelserhof), gemeente Stein.

Rapport 112: 2009 Leeuwe, R. de: Nieuwe huizen in Hulsel. Een laat-Merovingische nederzetting met een nieuw huistype op een nieuwbouwlocatie.

Rapport 110: 2008 Leeuwe, R. de: Een inventariserend archeologisch onderzoek te Milheeze - Kapelakker, gemeente Gemert-Bakel.

Rapport 109: 2009 Goossens, T.A.: Archeologische Begeleiding van de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Heerlenseweg en de Melchersstraat te Landgraaf.

Rapport 108: 2008 Linde, C.M. van der: Sporen van inheemse bewoning uit de periode ijzertijd- Romeinse tijd te Overlangel-Asboom (gemeente Oss). Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen en proefsleuven.

Rapport 107: 2008 Tol, A.J.: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss.

Rapport 106: 2008 Linde, C.M. van der: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen in plangebied Wilgendaal te Herpen.

Rapport 105: 2008 Hemminga, M.E.: Sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd rondom de ‘Princenhoeve bij het Liesbosch’. Een Inventariserend Veldonderzoek in de Groene Schakel tussen Breda en Etten-Leur.

Rapport 104: 2008 Bos, P. van den, A.J. Tol: Een bureau- en inventariserend veldonderzoek in plangebied Bolle Akker te Bakel.

Rapport 103: 2008 Knippenberg, S.: Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven te Lierop (Sluis 10), gemeente Someren.

Rapport 102: 2008 Hemminga, M.E., T. Hamburg, M. Dijkstra, C. Cavallo, S. Knippenberg, S.M.E. van Lith, C.C. Bakels en C. Vermeeren: Vroeg middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude Rijn.

Rapport 101: 2011 R. de Leeuwe, R. Jansen, M.A. Goddijn: Nistelrode zwarte Molen fase 2a.

Rapport 100: 2010 Meurkens, L., I.M. van Wijk (red.): Wonen en begraven op de Caberg van het vroege neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Inventariserend Veld Onderzoek van een cultuurlandschap te Maastricht-Lanakerveld.

Rapport 99: 2008 Wijk, I.M. van: Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Stein-Hoolstraat (gemeente Stein).

Rapport 98: 2007 Wijk, I.M. van: Een Archeologische Begeleiding in plangebied Einighausen-De Leeuwerik.

Rapport 97: 2008 Wijk, I.M. van: Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) van de leidingsleuven en het wegtracé te Opperdoes - Kluiten-Zuid.

Rapport 96: 2008 Hoof, L.G.L. van: Hoornaar – Lage Giessen. Neolithische bewoning op een donk in de gemeente Giessenlanden.

Rapport 94: 2008 Leeuwe, R. de: Inheemse bewoning uit de ijzertijd en Romeinse tijd in plangebied Naaldwijk-Nieuwe Naaldhorst (gemeente Westland)

Rapport 93: 2008 Linde, C.M. van der, I.M. van Wijk: Sporen in Stein. Inventariserend Veld Onderzoek van een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd te Stein (locatie Gavarellestraat-Assevedostraat)

Rapport 92: 2008 Goossens, T.A., L.G.L. van Hoof: Proefsleuvenonderzoek langs de Julianastraat te Berghem in plangebied ‘t Reut (gemeente Oss).

Rapport 91: 2008 Hoof, L.G.L. van: Zwervende erven uit de Romeinse tijd? Continuïteit in de bewoning van de late ijzertijd naar de Romeinse tijd te Uden-Noord. Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op de locatie van het toekomstig ziekenhuis Bernhoven.

Rapport 90: 2008 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk: Erven uit de vroege ijzertijd en de Late Middeleeuwen. Definitieve opgraving aan de kruising van Dr. Verbeecklaan en N272 te Sint Anthonis in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Rapport 89: 2007 Wijk, I.M. van: Een Archeologische Begeleiding aan de Hertogswetering bij Herpen.

Rapport 88: 2007 Wijk, I.M. van, T.A. Goossens, R. de Leeuwe: Heesche landweren. Een laatmiddeleeuws verdedigingssysteem te Heesch (N.-Br.).

Rapport 87: 2009 Goossens, T.A.: Opgraving Hellevoetsluis-Ossenhoek. Een nederzetting van de Vlaardingen-groep op een kwelderrug in de gemeente Hellevoetsluis.

Rapport 86: 2009 Knippenberg, S., P. van den Bos: Hekken en losse vondsten langs de A2. Een archeologische opgraving van bronstijdpercelen nabij Zijderveld en een archeologische begeleiding van de wegverbreding A2 knooppunt Everdingen tot aansluiting Everdingen.

Rapport 85: (niet beschikbaar voor download) 2008 Wijk, I.M. van, A.J. Tol (red.): Beek, een poort voor het verleden naar het heden. Een archeologische beleidskaart voor de gemeente Beek.

Rapport 84: 2008 Meurkens, L.: Archeologisch onderzoek in "Het Bosje" Een opgraving en aanvullend proefsleuvenonderzoek in het plangebied Elst - “Het Bosje” (Gemeente Rhenen).

Rapport 83: 2007 Meurkens, L., T. Hamburg. Prehistorische bewoning op het World Forum gebied – Den Haag.

Rapport 82: 2007 Hemminga, M.E.: Bureaustudie en veldinspectie van plangebied Papendijk/ Heesterseweg te Geffen (gemeente Maasdonk).

Rapport 81: 2008 Leeuwe, R. de, S. Baetsen, C.C. Bakels, A.V.A.J. Bosman, S. Knippenberg, S. Lange, L. Meurkens, A. Verbaas: Prehistorie tussen de loopgraven. Nederzettingssporen en vondstcomplexen in Bennekom-Streekziekenhuis uit de midden-bronstijd tot de midden-ijzertijd, ca. 1500 tot 500 v.Chr..

Rapport 80: 2007 Knippenberg, S.: Hoog en droog. Archeologisch onderzoek op de strandwal van Heiloo nabij het Stationsplein.

Rapport 79: 2006 Wijk, I.M. van: Huys tot Beeghden. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Beegden-Krijtenberg.

Rapport 78: 2007 Leeuwe, R. de: Archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) langs de Brabantstraat te Oss.

Rapport 77: 2006 Goossens, T.A.: Inventariserend proefsleuvenonderzoek, waarderende fase, op de nieuwe locatie van verzorgingsplaats Bosserhof Gemeente Echt-Susteren.

Rapport 76: 2006 Wijk I.M. van, L.G.L. van Hoof: Beek Revisited. Archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek van een bandkeramische nederzetting te Beek-Remigiusstraat.

Rapport 75: 2007 Leeuwe, R. de: Een vindplaats uit het Neolithicum en de IJzertijd aan de Dorpstraat te Macharen.

Rapport 74: 2006 Leeuwe, R. de, T. A. Goossens: De Landweer van Hoogen Heuvel; Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek.

Rapport 73: 2006 Hamburg, T.D.: Archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek te Leiden-Sylviusterrein en Boerhaveterrein.

Rapport 72: 2010 Wijk, I.M. van, R. Jansen: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek van het urnenveld Uden Slabroek.

Rapport 71: 2006 Leeuwe, R. de: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Dinther-Retsel.

Rapport 69: 2006 Hemminga, M., T.D. Hamburg: Een Merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn. Opgraving (DO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Oegstgeest - Rijnfront zuid 2004.

Rapport 67: 2006 Goossens, T.A., R. de Leeuwe: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Megen-Kapelstraat.

Rapport 66: 2007 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk: Romeinen aan de Ring. Een villa-terrein aan de binnenring te Landgraaf?

Rapport 65: 2006 Hoof, L.G.L. van: Sporen van ontginning en bewoning uit de Late Middeleeuwen in 't Reut (gemeente Oss). Een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek.

Rapport 64: 2007 Hoof, L.G.L. van, P.F.B. Jongste: Een nederzettingsterrein uit de midden- en late bronstijd te Tiel-Medel Bredesteeg.

Rapport 63: 2006 Meurkens, L.: Elst-Het Bosje (gemeente Rhenen). Resultaten van een inventariserend veldonderzoek.

Rapport 62: 2006 Hemminga, M.E., R. de Leeuwe: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Loosbroek-Molenhoeven.

Rapport 61: (niet beschikbaar voor download) 2006 Hamburg T.D., M.E. Hemminga: Archeologische begeleiding van het milieutechnisch proefsleuvenonderzoek Plangebied Rhijngeest, gemeente Oegstgeest.

Rapport 60: 2006 Hamburg, T.D., M.E. Hemminga: Inventariserend Veldonderzoek Geffen-‘t Run (2005).

Rapport 59: 2006 Hamburg, T.D.: Neolithische bewoningsresten te Leidschendam. Begeleiding, Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en Opgraving (DO)Leidschendam-Prinsenhof.

Rapport 58: 2006 Leeuwe, R. de: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek. Erp-Aa, plangebied EVS Leigraaf, deeltraject Veluwe.

Rapport 57: 2006 Knippenberg, S., E.N.A. Heirbaut: Wonen en begraven nabij Elst (Gld.). Archeologisch onderzoek van een vroege ijzertijdnederzetting en een inheems-Romeins grafveld op het bedrijventerrein “De Merm”.

Rapport 56: 2006 Leeuwe, R. de, T.A. Goossens: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek te Heeswijk-Heilaren Noord.

Rapport 55: 2006 Linde, C. van der, R. Jansen: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Bergoss.

Rapport 54: 2006 Hamburg, T.D., S. Knippenberg: Steentijd op het spoor. Proefsleuven op drie locaties binnen het trace van de Hanzelijn "Oude Land".

Rapport 53: 2006 Hoof, L.G.L. van, R. Jansen: Een landweer op de Berchse Heide. Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef.

Rapport 52: 2006 Wijk, I.M. van: Een Schlitzgrube in Sittard. Inventariserend veldonderzoek te Sittard Rijsweg Zuid, gem Sittard-Geleen.

Rapport 51: 2007 Hoof, L.G.L. van, L. Meurkens: Vluchtige huisplattegronden. Erven uit de midden-bronstijd B en nederzettingssporen uit de vroege bronstijd en midden-bronstijd A (verslag van een tweede opgravingscampagne te Rhenen Remmerden)

Rapport 50: 2009 Fokkens, H., R. Jansen, I.M. van Wijk: Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een prehistorisch grafveld ontleed.

Rapport 49: 2007 Jansen R., H. Fokkens: Het Vorstengraf van Oss re-reconsidered. Archeologisch onderzoek Oss-Vorstengrafdonk 1997-2005.

Rapport 48: 2007 Jansen, R.(red.): Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot en met de volle middeleeuwen.

Rapport 47: 2007 Heirbaut, E.N.A.(red.): Cuijk-Groot Heiligenberg. Onderzoek van bronstijderven en een middeleeuwse nederzetting.

Rapport 46: 2005 Beek, R. van, T.D. Hamburg: Deest-Uivermeertjes: Archeologisch onderzoek op vindplaats 6a en b (IVO) en vindplaats 8 (opgraving).

Rapport 45: 2005 Verhart, L., I.M. van Wijk: Bureauonderzoek naar de archeologische potentie van het herinrichtingsgebied Linne-Vlootbeek.

Rapport 44: 2005 Jongste, P.F.B., S. Knippenberg: Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Opperdoes-Kluiten-Zuid.

Rapport 43: 2005 Jansen, R., C. van der Linde: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Klaphekkenstraat.

Rapport 42: 2005 Jongste, P.F.B.: Inventariserend Veldonderzoek (boringen) Voorhout - Jacoba van Beierenweg.

Rapport 41: 2005 Jansen, R., L.G.L. van Hoof: Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2.

Rapport 40: 2006 Ball, E.A.G.(red.): Dood en begraven langs de Romeinse weg. Het onderzoek van een grafveld uit de Romeinse tijd bij Cuijk-Grotestraat Bezinkbasin.

Rapport 39b: 2005 Ball, E.A.G., E.N.A. Heirbaut, S. Peters: Het onderzoek in het tracé van Dreef W3.

Rapport 39a: 2006 Ball, E.A.G., E.N.A. Heirbaut: Cuijk-Heeswijkse Kampen: een landschap vol archeologie. Proefsleuven en opgravingen in de jaren 2003-2004.

Rapport 38: 2005 Ball, E.A.G., E.N.A. Heirbaut: Inventariserend Onderzoek in het plangebied Markt in Cuijk.

Rapport 37: 2004 Bel, M. van den, T.D. Hamburg: Inventariserend Veldonderzoek Driel Zuid.

Rapport 36: 2005 Knippenberg, S., P.F.B. Jongste: Terug naar Zijderveld. Archeologische opgravingen van een bronstijdnederzetting langs de A2.

Rapport 35: 2004 Hoof L.G.L. van, I.M. van Wijk: Over wallen en een tollenaarstoren: verslag archeologisch bureauonderzoek Urmond-Kattekop (gemeente Stein, Limburg).

Rapport 34: 2006 Heirbaut, E.N.A.: Bewoning van prehistorie tot middeleeuwen in het buitengebied van Cuijk. Archeologisch onderzoek in het wegtracé Route 1 Accent en het plangebied De Beijerd en t Riet.

Rapport 33: 2013 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk en C. van der Linde: Zwervende erven op de löss? Onderzoek van een nederzetting uit de vroege ijzertijd en van sporen uit de Stein-groep te Hof van Limburg (gemeente Sittard-Geleen)

Rapport 32: 2006 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk: Archeologie van de afgespoelde loss. Inventariserend Veldonderzoek van een droogdal te Geleen-Middengebied.

Rapport 31: 2004 Wijk, I.M. van, R. Jansen, E.A.G. Ball, S. Arnoldussen: Inventariserend archeologisch veldonderzoek Herpen-Hertogswetering. Onderzoek langs een restgeul in de Maaskant.

Rapport 30: 2004 Wijk, I.M. van, R. van Beek: Aanvullend archeologisch onderzoek in Herpen-Buitenstraat, gemeente Oss.

Rapport 29: 2005 Wijk, I.M. van, L.G.L. van Hoof: Stein, een gemeente vol oudheden. Een archeologische beleidskaart voor de gemeente Stein.

Rapport 28: 2004 Duurland, M., I.M. van Wijk: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Melick-Apollolaan/Sportpark, gemeente Roerdalen.

Rapport 27: 2004 Heirbaut, E.N.A.: Waarderend Archeologisch onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat.

Rapport 26: 2003 Ball, E.A.G.: Inventariserend Veldonderzoek op De Nielt Oost.

Rapport 25: 2004 Wijk, I.M. van, L.G.L. van Hoof: Aanvullend archeologisch onderzoek in Nuland en Vinkel, gemeente Maasdonk. Onderzoek van twee esdekcomplexen.

Rapport 24: 2004 Beek, R. van: Wonen en begraven aan de zuidzijde van Heesch.

Rapport 23: 2003 Arnoldussen, S.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek van de randzone van een nederzetting uit de midden-bronstijd te Zijderveld.

Rapport 22: 2002 Wijk, I.M. van: Elsloo revisited: een archeologische begeleiding in de bandkeramische nederzetting van Elsloo.

Rapport 21: 2002 Duurland, M.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek Maurik, gemeente Buren.

Rapport 19: 2003 Jansen R., L.G.L. van Hoof: Archeologisch Onderzoek Oss-De Geer. Bewoning uit de bronstijd en de Romeinse tijd.

Rapport 18: 2003 Duurland, M.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het plangebied Herkenbosch-Schaapsweg.

Rapport 17: 2004 Beek, R. van, L.G.L. van Hoof, T.D. Hamburg: Archeologische Opgraving Veldhoven-Sondervickcampus. Zwervende erven uit de metaaltijden.

Rapport 16: 2003 Arnoldussen, S.(red.): Middeleeuwse bewoning te Bakel-Achter de Molen (Brabant).

Rapport 15: 2002 Hamburg, T.D.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek rondom Teteringen.

Rapport 14: 2002 Beek, R. van, T.D. Hamburg: Bronstijd-vindplaatsen te Hoogwoud-Oost. Een aanvullende archeologische inventarisatie.

Rapport 12: 2002 Hoof, L.G.L. van, R. Jansen: Archeologisch onderzoek A50 te Uden. Bewoning uit de ijzertijd en de vroege, volle en late middeleeuwen.

Rapport 11: 2002 Ball, E.A.G., R. Jansen (red.): Van steentijd tot middeleeuwen, archeologisch onderzoek rond een fossiele beekloop te Herpen-Wilgendaal.

Rapport 10a: 2002 Duurland, M.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Herkenbosch-Centrum.

Rapport 10: 2002 Arnoldussen, S.: Archeologische onderzoeken te Gemert-Hofgoed en Bakel-Neerstraat 11A.

Rapport 9: 2002 Winter, J. de, S. Arnoldussen: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Ravenstein-Molensingel.

Rapport 8: 2002 Arnoldussen, S., E.A.G. Ball: Archeologische begeleiding Cuijk-Stationsplein.

Rapport 7: 2002 Jansen, R., C. van der Linde, H. Fokkens: Archeologisch onderzoek Hertogswetering, een cultusplaats in de Maaskant.

Rapport 6: 2001 Arnoldussen, S., E.A.G. Ball: Archeologische onderzoeken te Gemert-Bakel.

Rapport 5: 2001 Ball, E.A.G., S. Arnoldussen, L.G.L. van Hoof: Aanvullend Archeologisch Onderzoek in de Heeswijkse Kampen te Cuijk.

Rapport 4: 2001 Jansen, R., C.R.C. Schamp: Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen-Varkenshoek.

Rapport 3: 2001 Ball, E.A.G., R. Jansen, S. Arnoldussen: Een verkennend onderzoek te Susteren-In de Mehre.

Rapport 2: 2001 Ball, E.A.G., S. Arnoldussen: Een verkennend onderzoek te Cuijk-Groot Heiligenberg.

Rapport 1: 2000 Jansen, R.: Verkennende archeologische onderzoeken Gemert - Bakel.