Archeologische begeleiding

Meekijken over de schouder

Soms geeft het bevoegd gezag toestemming om grondwerkzaamheden alvast starten, maar is er wel kans op het aantreffen van archeologische waarden. In dat geval kunnen onze archeologen u ter plekke bijstaan. We noemen deze vorm van ‘voorzorgs’ onderzoek een ‘archeologische begeleiding’. Archeologen volgen de werkzaamheden en bekijken sporen die daarbij zichtbaar worden. Ze worden meteen geregistreerd. De relatief lage kosten zijn een voordeel van deze aanpak, maar een nadeel is het risico van vertraging van de grondwerkzaamheden wanneer er toch belangrijke archeologische waarden worden aangetroffen op het moment dat de grondwerkzaamheden in volle gang zijn.

Rapporten