ARCHOL in Oman

Archeologische opgraving Batinah Expressway – Package 6

BLOG 1
In opdracht van het ‘Ministry of Heritage & Culture’ van het Sultanaat van Oman is Archol gestart met een opgraving in Oman (tussen de kustplaatsen Shinas en Sohar).
De aanleiding voor de opgraving is de aanleg van een snelweg tussen de hoofdstad Musqat en de Verenigde Arabische Emiraten in het noorden. Hierbij worden archeologische vindplaatsen bedreigd die voorafgaand aan de werkzaamheden onderzocht moeten worden.
Binnen het toekomstige wegtracé bevinden zich de restanten van vele tientallen dodenhuisjes die grofweg dateren uit de bronstijd – ijzertijd (3000 v. Chr. - 600 n. Chr.). De dodenhuisjes zijn circa 5 meter in diameter en hebben een hoogte gehad van 4 tot 5 meter. In de loop van de tijd zijn de structuren echter gedeeltelijk ingestort maar zijn nog altijd 2-3 meter hoog. In de structuren bevinden zich één of meerdere grafkamers waarin zich menselijke resten en bijgiften kunnen bevinden.

BLOG 2
Na zo’n anderhalve week graven in Oman zijn we intussen bezig met het onderzoek van de vijfde grafheuvel. Hierbij een inkijkje hoe Archol de grafheuvels opgraaft en documenteert. Opgraven is misschien niet het beste woord, omdat we weinig in de grond graven, maar voornamelijk de bovengrondse structuur afbreken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van vier archeologen uit Nederland en zal vanaf volgende week versterking krijgen van een fysisch antropologe. Daarnaast hebben we zes Indiase arbeiders die ons helpen, en een kleine shovel om de stenen aan de kant te krijgen.
Voordat we beginnen met het afbreken van de grafheuvels worden ze eerst van alle kanten gefotografeerd om een 3D-model te kunnen maken. Vervolgens wordt al het puin rond de structuren verwijderd om de oorspronkelijke opbouw duidelijk te krijgen. De grafkamer(s) worden daarna vrijgelegd en van bovenaf leeg gegraven, waarbij het sediment wordt gezeefd en vondsten en skeletmateriaal worden verzameld (daarover later meer!). Na het documenteren van de grafkamer zetten we nog een coupe over de gehele heuvel om de opbouw in kaart te brengen.

BLOG 3
Ondertussen zijn we alweer bijna vier weken bezig in Oman en hebben we acht grafheuvels opgegraven. Wat heeft dit ons aan vondstmateriaal opgeleverd?
Ten eerste natuurlijk bot, zowel menselijk als dierlijk. In elk graf hebben we tot nu toe skeletresten gevonden. Het menselijke bot is jammer genoeg erg gefragmenteerd, maar er valt gelukkig nog van alles te achterhalen over de gezondheid, leeftijd etc. Het dierlijk materiaal bestaat zowel uit botjes van dieren die in de heuvels hebben geleefd, zoals leguanen en gekko’s, maar ook vinden we koeienkiezen en botjes van geiten/ schapen.
In het verleden zijn alle graven geplunderd, dus nergens vinden we meer de hele grafinventaris terug. Toch hebben we in alle graftombes bijgiften aangetroffen: bronzen naalden, een bronzen ring, rode en witte stenen kralen, schelpen, een haaientand en aardewerk. Tijdens het plunderen van de graven zijn alle skeletresten en de bijgiften die niet geroofd zijn aan de kant geschoven, niks ligt meer in situ. Dit maakt het lastig te bepalen wat de functie van de vondsten precies is. Werden de schelpen gebruikt voor een ketting? Zaten de bronzen pinnen in het haar gestoken, of waren het misschien mantelspelden? Hopelijk vinden we nog een onverstoord graf, zodat we deze vragen kunnen beantwoorden!