Rapport 536: 2020: G.H. de Boer: Herinrichting Voorstraat / Mr. C. Fockstaat, Katwijk aan Zee Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 534: 2020: S. Beuger: Verkennend booronderzoek langs de Zeedijk IVO-o verkennende fase in het kader van de verbetermaateregelen zeekering te Hansweert, gemeenten Reimerswaal en Kapelle

Rapport 533: 2020: W. Laan, I.M. van Wijk: Geofysisch onderzoek op het Lanakerveld. Met meerdere methodes op zoek naar meerdere perioden. Inventariserend veldonderzoek (IVO-o), Maastricht-Lanakerveld, gemeente Maastricht. Bijbehorende bijlagen zijn per Email aan te vragen.

Rapport 531: 2020: J.J. Brattinga: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen in het tracé Broekwegkade – Aziëweg in Zoetermeer, gemeente Zoetermeer.

Rapport 529: 2020: G.H. de Boer: Stedelijk Waterplan Hulst, aanleg watergangen Janseniuslaan-Hontenissestraat, gemeente Hulst Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 525: 2020: E. Heunks, S. Beuger: Boren in de waterwingebieden Genderen en Drongelen (gemeente Altena) IVO-o verkennende en karterende fase

Rapport 524: 2020: H. Cornelisse: Watermanagement op het landgoed Honselaarsdijk Een archeologische begeleiding en waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) met doorstart naar opgraving ter plaatse van rotonde Bosweg in Naaldwijk, gemeente Westland

Rapport 520: 2020: G.H. de Boer: Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuidersluiswatergang te Ritthem (KRW locatie 84), gemeente Vlissingen Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 519: 2020: E. Heunks: Verbetermaatregelen zeekering te Hansweert, gemeenten Kapelle/Reimerswaal. Een archeologisch bureauonderzoek

Rapport 517: 2020: J.J. Brattinga met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek naar de Koningin Beatrixkazerne in Wassenaar, gemeente Wassenaar.

Rapport 516: 2020: J.J. Brattinga met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek naar de Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer.

Rapport 515: 2020: J.J. Brattinga met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek naar het defensiecomplex aan de Brasserskade, gemeente Den Haag.

Rapport 514: 2020: D.R. Stiller met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek voor het terrein van het Walaardt Sacrékamp, Hobbemalaan 5, Huis ter Heide, gemeente Zeist.

Rapport 513: 2020: D.R. Stiller met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek voor het terrein van het militaire vliegkamp De Kooy, Rijksweg 20, gemeente Den Helder.

Rapport 512: 2020: D.R. Stiller met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek voor het terrein van de Luitenant-Kolonel Maaskamp kazerne, Nieuweweg 2, gemeente Den Helder.

Rapport 511: 2020: D.R. Stiller met bijdrage van A.V.A.J. Bosman: Archeologisch bureauonderzoek voor het terrein van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), gemeente Den Helder.

Rapport 510: 2020: D.R. Stiller met bijdrage van A.V.A.J. Bosman : Archeologisch bureauonderzoek voor de Joost Dourlein Kazerne en bijbehorend oefenterrein, gemeente Texel, Den hoorn, Mokweg 18.

Rapport 508: 2020: S.H. Beuger, T.A. Goossens: Middeleeuwse bewoningsresten op het Snelliusterrein. Leiden Snellius Fase 2 (Westflank) – Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven.

Rapport 507: 2020: T.A. Goossens: Archeologisch bureauonderzoek in het kader van de aanleg van een 20kV hoogspanningskabel langs rijksweg A7 tussen de Sluitgatweg in Wieringerwerf en de Afsluitdijk in Den Oever, gemeente Hollands Kroon

Rapport 506: 2020: J.J. Brattinga: Een Opgraving volgens de variant Archeologische Begeleiding in het kader van de uitbreiding van de Oude Kerk te Zoetermeer

Rapport 504: 2020: Bijlagen

Rapport 504: 2020: Milco Wansleeben, Walter Laan: Op weg naar een archeologische ontologie Artefacttypen in het ABR 2020

Rapport 501: 2020: G.H. de Boer: Aanleg natuurvriendelijke oevers Zandpolder te Kloosterzande (KRW locatie 85), gemeente Hulst Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende boringen)

Rapport 500: 2019: J.J. Bratting: QuickScan archeologie en cultuurhistorie. Tracé N237, gemeente Soest en Zeist

Rapport 498: 2020 J.J. Brattinga: Een stukje dijkprofiel langs de Amstel. Archeologische begeleiding bij de aanleg van een nieuwe dijkinlaat ter hoogte van Jaagpad 7 in De Kwakel, gemeente Uithoorn.

Rapport 497: 2020 D.R. Stiller: Kwaliteitsimpuls Groenalliantie: Quickscan 5 ontwikkellocaties Reeuwijkse Plassen, gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpen a/d IJssel Een quickscan van archeologische bekende en verwachte waarden voor 5 ontwikkellocaties

Rapport 496: 2020 J.J. Brattinga: Op zoek naar bronstijdbewoning en middeleeuwse ontginningssporen langs de Westeinderweg. Archeologisch proefsleuvenonderzoek in het plangebied Bloesemgaerde-noord te Wognum, gemeente Medemblik.

Rapport 494: 2020 J.J. Brattinga: Volmiddeleeuwse bewoning opgespoord langs de Enschotsebaan en de Bollekesloop in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. Archeologisch proefsleuvenonderzoek in het kader van de ontwikkeling van plangebied Enschotsebaan-Zuid 3

Rapport 491: S.D. Hagedoorn: Bewoningssporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in plangebied Woudstraat 15 te Ingen, gemeente Buren Een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven (IVO-p)

Rapport 490: G.H. de Boer: Hoofdweg te Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) Een inventariserend archeologisch veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 489: G.H. de Boer: Een archeologisch booronderzoek (verkennende fase) in de schaduw van het castellum Matilo

Rapport 487: P.H. van den Helm: QuickScan Archeologie RZWI Oosthuizen

Rapport 486: 2019 J. van der Leije: Archeologisch bureauonderzoek rioolwaterzuiveringsinstallatie Panheel (prov. Limburg)

Rapport 484: 2019 J. van der Leije: Middeleeuwse bewoning langs een restgeul te Ommeren Opgraving Ommeren - De Kroonheuvel, gemeente Buren

Rapport 483: 2019 S. Beuger, A.J. Tol: Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek plangebied De Kraan 37 te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg)

Rapport 482: 2020 D.R. Stiller: Archeologisch bureauonderzoek Zoetermeer naar de brug Achterom te Zoetermeer, gemeente Zoetermeer

Rapport 481: 2020 D.R. Stiller: Archeologisch bureauonderzoek voor de herinrichting en rioolvervanging Zonneweilaan tussen de Loonsebaan en Berkenheuveldreef, gemeente Vught.

Rapport 480: 2020 S. Baas: Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in deelgebied 6, Ontmantelingszone plangebied Nieuw Valkenburg, Gemeente Katwijk

Rapport 479: 2020 G.H. de Boer: Uitbreiding serviceflat Schouwenhove te Leiden Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 478: 2019 S.H. Beuger, T.A. Goossens: Resten van een verdronken woonlandschap uit de late middeleeuwen langs de Colijnsplaatseweg tussen Kortgene en Colijnsplaat. Archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding in het tracé van een nieuwe sloot te Kortgene-Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland.

Rapport 477: 2019 J. van der Leije, S. Baas: Haarlem MSD-terrein - Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven

Rapport 476: 2019 S. Beuger: Aanvullend archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Doelstraat 7 te Dongen

Rapport 474: 2019 H. Cornelisse: Een archeologische begeleiding conform protocol Opgraving in de Verlengde Beeklaan te Noordwijk

Rapport 473: 2019 P.H. van den Helm, A.J. Tol: Bureauonderzoek wingebieden Brabant Water - Genderen en Drongelen, gemeente Altena

Rapport 472: 2019 S. Baas: Voortzetting van een volmiddeleeuwse nederzetting en verkavelingssloten uit de Nieuwe tijd. Een inventariserend proefsleuvenonderzoek in plangebied Kop van Leeuwenhoek-Oost en Ehrenfestweg (voorbereiding Kavel 1/Parkeerterrein), Leiden.

Rapport 471: 2019 P. van de Geer, I.M. van Wijk: Bewoningssporen uit de prehistorie en Romeinse tijd onder de N276 Archeologische opgraving, proefsleuven en begeleiding t.b.v. de ongelijkvloerse kruising van de Dr. Nolenslaan en Hasseltsebaan te Sittard

Rapport 469: 2019 J.J. Brattinga: Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Kameren 3 te Heeswijk Dinther, gemeente Bernheze

Rapport 468: 2019 J.J. Brattinga: Archeologische begeleiding Katwijk – Rijneveld. Vondsten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd onder een toekomstig rioolgemaal

Rapport 467: 2019 W. van Winssen, A.J. Tol: Aanleg bouwput Woonbos kavel 11 te Bergeijk Een archeologische begeleiding

Rapport 465: 2019 S.D. Hagedoorn: Midden-bronstijd in Tilburg - plangebied Nobelstraat Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven met doorstart naar definitief onderzoek

Rapport 463: 2019 S. Beuger: Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek (IVO-o). Woudstraat 15 te Ingen

Rapport 462: 2019 H. Cornelisse, G. de Boer: De Oostkade in Zoetermeer. Een bureau- en booronderzoek naar een eeuwenoude landscheiding in de gemeente Zoetermeer.

Rapport 461: Bijlagen

Rapport 461: 2019 W. Roessingh, A.J. Tol: Archeologie langs de Westfrisiaweg. Opgravingen van vindplaatsen uit de late prehistorie, middeleeuwen en Nieuwe tijd in het tracé van de Westfrisiaweg. Voor een rapport met een hoge resolutie kunt u contact opnemen met .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Rapport 460: 2019 B. Cornelisse, A.J. Tol: Aanleg rioolput Hoofdweg 136 te Valkenburg (gemeente Katwijk) Een archeologische begeleiding

Rapport 459: 2019 J.J. Brattinga: Archeologisch bureauonderzoek Zoetermeer naar drie locaties aan de Leidsche Wallenwetering en de Zegwaartseweg in Zoetermeer, gemeente Zoetermeer.

Rapport 457: 2019 G.H. de Boer: Nieuwbouwlocaties Tuurdijk 1 en 3a ‘t Goy, gemeente Houten Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek (verkennende en karterende fase)

Rapport 456: 2020 T.A. Goossens: Nader onderzoek naar het Romeins castellum te Bodegraven. Archeologische begeleiding volgens protocol Opgraven in plangebied De Vierkom, ten westen van de Oud-Bodegraafseweg (gemeente Bodegraven-Reeuwijk).

Rapport 454: 2019 M. van Zon: Enschotsebaan-Zuid 3, gemeente Tilburg Een bureauonderzoek

Rapport 453: 2019 G.H. de Boer: Herinrichting Biltlaan, Katwijk Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 452: 2019 S. Baas: Herinrichting van de Jagersboschlaan te Vught (gemeente Vught) Een archeologisch bureauonderzoek

Rapport 451: 2020 H. Cornelisse, R. Paulussen: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) en verkennend booronderzoek (IVO-o)

Rapport 450: 2019 G.H. de Boer: Rijnlandroute Leiden-West, Leiden Een verkennend booronderzoek in het kader van de aanleg van de fietstunnel Plesmanlaan/A44

Rapport 449: 2019 G.H. de Boer: Uitbreiding Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 te Leiden Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 448: 2019 G.H. de Boer: Herinrichting Rijnstraat, Katwijk aan de Rijn Een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek

Rapport 446: 2019 G.H. de Boer: Rioolvervanging Nieuwe Duinweg, Katwijk aan Zee. Een archeologisch bureauonderzoek.

Rapport 445: 2019 T.A. Goossens: Sporen van verkaveling uit de Nieuwe tijd aan de Utrechtseweg in de Bilt Proefsleuvenonderzoek in plangebied Utrechtseweg 340 te De Bilt (gemeente De Bilt)

Rapport 444: 2019 A.J. Tol, R. Timmerman: Aanvullend verkennend booronderzoek Noordwijk – Parallel Boulevard

Rapport 443: 2019 G.H. de Boer: Oostelijke oeverzone Valkenburgse Meer, Katwijk Een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek

Rapport 442: 2019 S. Baas: Proefsleuvenonderzoek Tilburg Groenstraat 108-124

Rapport 441: 2019 H. Cornelisse: Archeologisch onderzoek rond het Von Clermonthuis Inventariserend veldonderzoek (IVO-p) en Archeologische Begeleiding (AB) Vaals

Rapport 440: 2019 H. Cornelisse: Het Regulierenklooster bij Brielle Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p)

Rapport 439: 2019 H. Cornelisse: Inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) plangebied Zwartewaal – De Ankerplaats te Brielle

Rapport 438: 2018 G.H. de Boer, J. van der Leije: Haarlem MSD-terrein. Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 437: 2019 W. Laan, A.J. Tol: Vindplaats Noorddijk te Hoek, gemeente Terneuzen. Een inventariserend veldonderzoek middels een verkennend en waarderend booronderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering

Rapport 436: 2019 W. Laan, A.J. Tol: Vindplaats Tempelhof en Hospitaal te Zaamslag, gemeente Terneuzen. Een inventariserend veldonderzoek middels een verkennend en waarderend booronderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering

Rapport 435: 2019 G.H. de Boer: Archol Rapport 435 Een oppervlaktekartering in plangebied Barneveld-Noord

Rapport 434: 2018 J. van der Leije, A.J. Tol: Op het spoor van de ijzertijd in plangebied Bloemendal te Barneveld Karterend en waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Rapport 433: 2018 E. Heunks, L. Meurkens: Archeologisch onderzoek in plangebied Barneveld-Noord Verkennend en karterend veldonderzoek door middel van boringen

Rapport 432: 2019 G.H. de Boer: Noorderkwartier-Oost, Leiden Een verkennend booronderzoek in het kader van de vervanging van het rioolstelsel

Rapport 431: 2019 J. van der Leije: IJzertijdbewoning langs een restgeul Opgraving Pavijen V, gemeente Culemborg

Rapport 430: 2018 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek Kornelis van Tollaan 26-34, te Rotterdam

Rapport 429: 2018 M.E. Hemminga, T.A. Goossens: Verkavelingssporen uit de late middeleeuwen-Nieuwe tijd en een landweg uit de Nieuwe tijd. Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in plangebied Kop van Leeuwenhoek-Oostzijde te Leiden (gemeente Leiden)

Rapport 428: 2019 S. Knippenberg, F. Theuws: Wonen en begraven in Uden Opgravingen van een Merovingisch grafveld en middeleeuwse nederzetting langs de Schepersweg, gemeente Uden

Rapport 427: 2018 J. van der Leije, A.J. Tol: Inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) Haarlem Waarderpolder Industrieweg Watergang

Rapport 426: 2018 P. van de Geer, J. van der Leije: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen) in plangebied Barneveld - Harselaar Zuid, fase 1b, deelgebied 1

Rapport 425: 2020 I.M. van Wijk, Q. Bourgeois: Boren naar grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug. Waarderend grafheuvelonderzoek in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, resultaten campagne 2017 te Leersum-Zuilensteinsche bos en Amerongen-Amerongse berg.

Rapport 424: 2018 J. van der Leije: Archeologische begeleiding Oijen Dorpshart (gemeente Oss)

Rapport 423: 2018 G.H. de Boer: Hooftstraat 245, Alphen aan den Rijn Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 422: Bijlagen

Rapport 422: 2019 P. van de Geer: Een glimp van bewoning uit de bronstijd en erfinrichting uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. Proefsleuvenonderzoek en opgravingen aan de Rugdijk te Tilburg.

Rapport 421: 2018 G.H. de Boer: Rijnlandroute Leiden-West, Leiden Een verkennend booronderzoek in het kader van de kapvergunning en een gestuurde boring langs de rijksweg A44

Rapport 420: 2019 P. van de Geer: Bewoningssporen uit de midden- en late bronstijd op de dekzandvlakte ten noorden van Tilburg Archeologische opgraving te Tilburg Zwaluwenbunders - Zuidkamerlaan

Rapport 419: 2019 J. van der Leije: Archeologisch bureauonderzoek Haarlem Aziëpark

Rapport 417: 2018 S. Baas: Archeologisch bureauonderzoek Willem de Zwijgerlaan 1 te Katwijk

Rapport 416: 2018 S. Baas: QuickScan Montfoort N228

Rapport 415: 2018 S. Baas: Quickscan Renswoude N224

Rapport 414: 2018 H. Cornelisse: Graven achter de Oude Kerk Een bureauonderzoek naar de geplande uitbreiding van de Oude Kerk in Zoetermeer

Rapport 413: 2018 I.M. van Wijk: Een archeologische begeleiding te Sittard Achtbunder, rijbanen (gemeente Sittard-Geleen)

Rapport 412: 2019 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Hofweg 51 te Voorschoten

Rapport 411: 2018 J. van der Leije: Een bijzonder laat-Romeins graf in Rijnsburg Archeologische begeleiding conform protocol opgraven in plangebied Trappenberg-Kloosterschuur, watergang zuid-west (gemeente Katwijk)

Rapport 410: Bijlagen

Rapport 410: 2019 M. van Zon, S.D. Hagedoorn: Van ijzertijd naar betontijd. Definitief onderzoek in plangebied De Driehoek (cluster 2 & 3), gemeente Barneveld

Rapport 409: 2018 M. E. Hemminga: Plangebied Best Hoofdstraat 28 - Sint Odulphusstraat. Archeologische begeleiding conform protocol proefsleuvenonderzoek

Rapport 408: Bijlagen

Rapport 408: 2021 T.P. Moesker, J. van der Leije & A.J. Tol (red.): Van kabeljauw tot karrenwiel. Bewoningsresten uit de bronstijd tot Romeinse tijd op de strandwal in het plangebied Zuiderloo te Heiloo (proefsleuven en opgraving)

Rapport 407: 2018 S. Baas: Een archeologische begeleiding, conform protocol opgraven, van de aanleg van een watergang op vindplaats 5C, Ontmantelingszone plangebied Nieuw Valkenburg te gemeente Katwijk.

Rapport 406: 2018 Redactie T.A. Goossens: Een nederzetting uit de Romeinse tijd in Uden-Noord (gemeente Uden) Resultaten van de vervolgopgraving in Fase 2 van plangebied Uden-Noord

Rapport 404: 2018 G.H. de Boer: Weilanddepots te Dreumel (gem. West Maas en Waal) Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Rapport 402: 2018 G.H. de Boer: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende boringen) in plangebied Entreegebied te Leiden

Rapport 401: 2018 G.H. de Boer: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende boringen) in plangebied Einsteinweg 4 te Leiden

Rapport 400: 2019 L. Meurkens: Op zoek naar het middeleeuwse Wedichem. Resultaten van een archeologische opgraving in het plangebied Harselaar-Zuid (gemeente Barneveld)

Rapport 399: 2018 P. van de Geer: Verkennend en karterend booronderzoek Rijnsburg - Frederiksoord

Rapport 398: 2018 G.H. de Boer: Plangebied Parkwal A15 te Bemmel (gemeente Lingewaard) Een verkennend booronderzoek

Rapport 397: 2018 M. van Zon: Een proefsleuvenonderzoek in plangebied ’t Zevenhuis 1b, Zwaag (gemeente Hoorn)

Rapport 396: 2018 S.D. Hagedoorn, T.A. Goossens: Archeologisch proefsleuvenonderzoek in Leiden Bio Science Park, onderzoeksgebied Snellius-Datacenter

Rapport 395: 2018 P. van de Geer: Archeologisch proefsleuvenonderzoek Oud Bodegraafseweg 43 te Bodegraven

Rapport 394: 2019: Bijlagen

Rapport 394: 2019 S. Knippenberg: Laatneolithische en vroege bronstijdarcheologie langs de Westfrisiaweg (N307). De resultaten van de opgravingen nabij de Noorderboekert en de Rijweg.

Rapport 393: Bijlagen

Rapport 393: 2020 S.D. Hagedoorn: Hoogtijdagen langs de Oude Rijn Definitief onderzoek in plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West

Rapport 392: 2018 L. Meurkens: Een inventariserend archeologisch proefsleuvenonderzoek te Tilburg-Spoorpark

Rapport 391: 2018 P. van de Geer: Archeologisch proefsleuvenonderzoek ‘Hof van Oostvaert’

Rapport 390: Bijlagen

Rapport 390: 2019 A.V.A.J. Bosman, P. van de Geer, A.J. Tol: Van ijzertijd tot Koude oorlog. Inventariserend veldonderzoek proefsleuven (Proefsleuvenonderzoek) op het voormalige marinevliegkamp Valkenburg - locatie A.

Rapport 389: 2018 M. van Zon: Graven bij het Pesthuis. Een archeologische begeleiding in plangebied Leeuwenhoekpark, Leiden (gemeente Leiden)

Rapport 389: 2018 M. van Zon: Bijlagen

Rapport 388: 2018 M. van Zon: Vondsten uit een gedempte gracht. Een archeologische begeleiding in plangebied Lieve Vrouwegracht, Montfoort (gemeente Montfoort)

Rapport 386: 2018 J. van der Leije: Leiden Aalmarkt – Archeologische begeleiding conform protocol opgraven

Rapport 385: 2017 Y. Raczynski-Henk, M. van Zon: Archeologische begeleiding onder protocol opgraven Koppelpunt Belgiëlaan - Engelandlaan, Haarlem.

Rapport 384: 2017 M. van Zon: Sporen uit prehistorie en late middeleeuwen /Nieuwe tijd bij de aanleg van een gebiedsontsluitingsweg Een archeologische begeleiding in plangebied Den Bogerd, Udenhout (gemeente Tilburg)

Rapport 381: 2017 L. Meurkens: Een archeologische begeleiding, protocol opgraven, in het plangebied Waarde-Weelweg, KRW locatie 44 (gemeente Reimerswaal)

Rapport 380: 2017 A.J. Tol, M.E. Hemminga: Boeren in de ijzertijd en Romeinse tijd langs de Achterweg Proefsleuvenonderzoek in plangebied Offem-Zuid te Noordwijkd)

Rapport 377: 2018 T.A. Goossens, M.E. Hemminga: Aanvullend onderzoek naar een prehistorische vindplaats in deelgebied Wooneiland Vinkenweg van plangebied Trappenberg-Kloosterschuur

Rapport 376: 2017 J. van der Leije: Leidschendam Duivenvoorde-Corridor, locatie Vlindertuin 376 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven

Rapport 374: 2018 J. van der Leije: Bijlagen

Rapport 374: 2018 J. van der Leije: Archeologisch onderzoek van boerderij Veldheim Opgraving in onderzoeksgebied Einsteinweg 101 (Vriezerpark) te Leiden

Rapport 373: 2017 S.D. Hagedoorn: Proefsleuvenonderzoek Tilburg-Burgerijpad

Rapport 372: 2017 W. Laan, A.J. Tol: Vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle, gemeente Terneuzen. Een inventariserend veldonderzoek middels verkennend en waarderend booronderzoek, geofysisch onderzoek en een veldkartering

Rapport 371: 2017 Eckhart Heunks, Pepijn van de Geer: Archeologisch vooronderzoek nieuwe ondergrondse 150kV kabelverbinding tussen Zaltbommel en Druten

Rapport 370: 2018 Bijlagen

Rapport 370: 2018 I.M. van Wijk, P. van de Geer: Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Lee in het stroomgebied van De Gantel. Proefsleuvenonderzoek en beperkte archeologische opgraving van een Romeins en middeleeuws nederzettingsterrein in het plangebied De Lier-Leehove, gemeente Westland.

Rapport 369: 2017 A.J. Tol: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek NVO locatie 57 Watervlietsedijk te Poortvliet, gemeente Tholen

Rapport 368: 2017 S. Baas: Romeinse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

Rapport 367: 2017 J. van der Leije: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem te Jabbeke, Legeweg, Varsenare-Noord

Rapport 365: 2017 T.A. Goossens: Resten van buitenplaats Noortheylaan uit de Nieuwe tijd in Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg)

Rapport 364: 2018 Ivo van Wijk, Alexander Verpoorte, Huub Spronck: Vuursteen op de Riesenberg Karterend archeologisch onderzoek van een rijke vuursteenoppervlaktevindplaats op de Riesenberg te Cadier en Keer, gemeente Eijsden-Margraten

Rapport 363: 2017 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek NVO locatie 52 en 55 te Sint-Maartensdijk, gemeente Tholen

Rapport 362 Bijlage 3: 2017 A. Porreij-Lyklema: Terug naar Sittard Thien Bunder

Rapport 362: 2017 A. Porreij-Lyklema: Terug naar Sittard Thien Bunder Voortzetting van het archeologisch onderzoek naar een laat bronstijd grafveld en sporen van een bandkeramische nederzetting

Rapport 360: 2017 A.J. Tol: Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven in plangebied Roskam 21 te Veldhoven

Rapport 359: 2017 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek aan de Hoofdstraat 44a, te Leiderdorp

Rapport 358: 2017 P. van de Geer: Een boerenhoeve uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven te Aalten - Industriestraat

Rapport 357: 2017 T.A. Goossens: Archeologisch onderzoek naar de voorgeschiedenis van De Hoeve 22 te Netersel Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op locatie Hems bv in de gemeente Bladel

Rapport 356: 2017 P. van de Geer: Archeologisch bureau- en booronderzoek Kerkplein 5, te Zwammerdam

Rapport 355: 2017 P. van de Geer: Bureau- en verkennend booronderzoek Brummen - De Bongerd

Rapport 354: 2017 J. van der Leije: Archeologische begeleiding Geffen-Weverstraat (gemeente Oss)

Rapport 353: 2017 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek Rugdijk - Waterberging, te Tilburg

Rapport 352: 2017 T.A. Goossens: Resten van boerderij Veldheim uit de Nieuwe tijd, Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in onderzoeksgebied, Einsteinweg 101 (Vriezerpark) te Leiden

Rapport 351: 2017 I.M. van Wijk: Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven Project Noorderbrug Maastricht, Caberg-Brusselseweg

Rapport 350: 2017 Tol, A.J.:Bureauonderzoek plangebied Jules Verneweg 81-rijbaan, gemeente Tilburg

Rapport 349: 2017 M. van Zon: Definitieve opgraving in plangebied Mortselsesteenweg 90, Hove

Rapport 348: 2018 J. van der Leije: Bijlagen

Rapport 348: 2018 J. van der Leije: Archeologisch onderzoek in het plangebied ‘Afslag A9’ Archeologische begeleiding en inventariserend veldonderzoek proefsleuven, fase 1 t/m 3 & fase 5, gemeenten Heiloo en Castricum

Rapport 347: 2018 J. van der Leije: Bijlagen

Rapport 347: 2018 J. van der Leije: Opgraving van twee erven uit de midden-bronstijd te Culemborg, Parijsch Zuid, vindplaats 8

Rapport 346: 2018 I.M. van Wijk, R. Jansen: Een inventariserend proefsleuvenonderzoek aan de westelijke zijde van het urnenveld Uden-Slabroekse Heide

Rapport 344: 2017 J. van der Leije: Bewoning langs de Reitsestraat Archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving aan de Sportweg te Tilburg

Rapport 343: 2016 S. Baas: Resten van de Atlantikwall aan de Koningin Wilhelmina Boulevard te Noordwijk aan Zee. Een archeologische begeleiding van de aanleg van een bouwkuip voor een gestuurde boring

Rapport 342: 2017 I.M. van Wijk: Inventariserend Proefsleuvenonderzoek Buitenring Parkstad Limburg,wegvak 13, locatie 147

Rapport 341: 2017 T. Hamburg, J. van der Leije, R. Schrijvers, J. Flamman: Verbreding A12 Wijde Veldweg gemeente Ede Mesolithisch vuursteen en neolithisch aardewerk langs de Renkumse beek

Rapport 339: 2017 P. van de Geer: Archeologisch onderzoek Voorschoten - Roosenhorst, Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven te Voorschoten - Roosenhorst

Rapport 338: 2018 J. van der Leije: Archeologische opgraving Slootzone langs Sportterrein De Zilk, gemeente Noordwijkerhout

Rapport 337: 2017 P. van de Geer: Een cultusplaats uit de late ijzertijd? Opgraving van een greppelstructuur in plangebied Rijnvaert, te Oegstgeest

Rapport 336: 2016 J. van der Leije: Proefsleuvenonderzoek Watergang Noord-Oost, plangebied Trappenberg-Kloosterschuur, Rijnsburg

Rapport 335: 2017 J. van der Leije: Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Sint Willibrordusstraat te Berghem (gemeente Oss)

Rapport 334: 2016 E. Heunks, A.J. Tol: Karterend booronderzoek deelgebied 1 'Andelsch Broek Pompveld'. Inventariserend veldonderzoek-overig in het Andelsch Broek en het Pompveld

Rapport 332: 2016 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek Rhijnhofweg 9 te Oegstgeest

Rapport 331:2017 S. Baas: Een inventariserend proefsleuvenonderzoek, karterende fase te plangebied Sittard Sanderbout, gemeente Sittard-Geleen

Rapport 330:2016 M.E. Hemminga: Proefsleuvenonderzoek Katwijk plangebied Klei Oost-Zuid

Rapport 329: 2016 M.A. Goddijn: Archeologisch onderzoek aan de Weistraat. Bureauonderzoek en booronderzoek in plangebied Weistraat in Tricht, gemeente Geldermalsen

Rapport 328: 2017 M.A. Goddijn, J. van der Leije: Archeologische begeleiding Hooglandse Kerkgracht 25A in Leiden

Rapport 326: 2016 M.E. Hemminga: Opgraving Casteren-Kerkeneind (gemeente Bladel)

Rapport 325: 2017 F. van Spelde: Archeologische begeleiding van een rioolsleuf aan de Koornstraat te Oss

Rapport 324: 2016 L. Meurkens: Een verkennend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven in werkvak 2 van de Buitenring Parkstad Limburg

Rapport 323: 2016 A. Porreij-Lyklema: Proefsleuven naast de kartbaan in Berghem (gemeente Oss)

Rapport 322: 2016 F.J. van Spelde, A.J. Tol: Archeologisch bureauonderzoek naar de Kamp 5-7 te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede

Rapport 321: 2016 F.J. van Spelde: Archeologisch bureauonderzoek naar de Groenewoudseweg 7 te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede

Rapport 320: 2017 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek aan de Leenkamp 15 te Leidschendam

Rapport 319: 2016 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Noordwijk – Parallel Boulevard

Rapport 318: 2016 J. van der Leije: Inventariserend archeologisch Veldonderzoek proefsleuven aan de Oosterzijweg, plangebied Oosterzand (gemeente Heiloo)

Rapport 317: 2016 J. van der Leije: Heiloo Aansluiting A9. Actualisatie van het bureauonderzoek 'Archeologisch en cultuurhistorische inventarisatie'

Rapport 316: 2016 P. van de Geer: Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek 'Andelsch Broek Pompveld'. Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek in het Andelsch Broek en het Pompveld

Rapport 315: 2016 M.A. Goddijn: Archeologische Begeleiding Leiden Aalmarkt

Rapport 314: 2017 J. van der Leije: IJzertijdbewoning op een duin in Rijnsburg Een definitief onderzoek te Rijnsburg Klei-Oost-Zuid (gemeente Katwijk)

Rapport 313: 2016 Porreij-Lyklema, A: Een leidingsleuf in Katwijk Klei-Oost Zuid

Rapport 312: 2018 Bijlagen

Rapport 312: 2018 M. van Zon: Den Bogerd van neolithicum tot nu - Deel I Definitieve onderzoeken en een inventariserend onderzoek in plangebied Den Bogerd, Udenhout (gemeente Tilburg)

Rapport 311: 2017 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek Tilburg Jeruzalem - Twentestraat

Rapport 310: 2016 M.A. Goddijn: Archeologische Begeleiding Amsterdam A9 Gaasp

Rapport 309: 2016 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek Mendelweg 1-3 te Leiden

Rapport 308: 2016 P. van de Geer: Verkennend booronderzoek in plangebied Kanaalpark te Leiden

Rapport 307: 2016 F. Stevens, P. van de Geer: Verkennend booronderzoek in plangebied 'Rijnvaert - Limezone' te Oegsgeest

Rapport 306: 2016 S. Knippenberg: Middeleeuwse bewoning langs de Veluwe. De resultaten van opgravingen te Harskamp-Smachtenburg, gemeente Ede

Rapport 305: 2016 M.E. Hemminga, A.J. Tol: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende fase in plangebied De Statenhof, Bachstraat 590 te Leiden

Rapport 304: 2016 M. van Zon: Een proefsleuvenonderzoek te Leidschendam-Antoniushove fase 1 (gemeente Leidschendam-Voorburg)

Rapport 303: 2016 Goddijn, M.A., T.A. Goossens: Proefsleuvenonderzoek Rijnsburg

Rapport 302: 2016 M. E. Hemminga: Proefsleuvenonderzoek Rijnsburgerweg 59A te Oegstgeest

Rapport 301: 2016 Hemminga, M.E., T.A. Goossens:Proefsleuvenonderzoek Plangebied Best-Aarle

Rapport 300: 2016 I.M. van Wijk (ed): Settlement dynamics on the Cannerberg. Archaeological Research of Bandkeramik and Iron Age settlements

Rapport 299: 2016 P. van de Geer, W.K. van Zijverden: Verkennend booronderzoek in plangebied 'Hoek Koninginnelaan-Rijksstraatweg' te Hellevoetsluis

Rapport 298: 2016 J. van der Leije: Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) Sicco Mansholtweg en Europaweg, gemeente Doetinchem

Rapport 297: 2016 P. van de Geer: Quickscan Businesspark Stein

Rapport 296: 2017 M.A. Goddijn: Prehistorische en middeleeuwse sporen in Parijsch

Rapport 295: 2016 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek Titan 33 te Katwijk

Rapport 294: 2015 S. Knippenberg: IJzertijdbewoning langs de Wethouder Schoutenweg. Een Inventariserend Archeologisch Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Pavijen V, gemeente Culemborg

Rapport 293: 2015 P. van de Geer: Boren in de restgeul van de Linge. Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek t.b.v. de aanleg van vispaaiplaatsen langs de Linge te Geldermalsen

Rapport 292: 2015 A.J. Tol: Sleuven en boren op voormalig vliegveld Valkenburg. Ontmantelingszone plangebied Nieuw Valkenburg, Gemeente Katwijk. Inventariserend veldonderzoek, karterende en waarderende fase

Rapport 291: 2016 S.D. Hagedoorn, P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek naar de Hoofdstraat 44a te Leiderdorp

Rapport 289: 2016 M.A. Goddijn: Middeleeuwse sporen op de Kop van Leeuwenhoek. Inventariserend proefsleuvenonderzoek in Leiden

Rapport 288: 2015 M.E. Hemminga, T.A. Goossens: Archeologische begeleiding van de aanleg van een fietspad en sloot langs de Ouwelsestraat in Zaltbommel

Rapport 287: 2015 L. Meurkens: Een Romeinse weg onder De Locht (gemeente Kerkrade). Een proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding in werkvak 14B van de Buitenring Parkstad Limburg

Rapport 286: 2013 T. Hamburg, M.A. Goddijn: Archeologische opgraving Sterrewachtlaan Leiden

Rapport 285: 2015 A. Porreij-Lyklema: Bandkeramische sporen onder de basisschool aan de Halstraat in Stein. Een archeologische begeleiding conform protocol opgraven

Rapport 284: 2016 A. Porreij-Lyklema: Een karterend inventariserend veldonderzoek proefsleuven te Sittard-Achtbunder, gemeente Sittard-Geleen

Rapport 282: 2018 J. van der Leije: Bijlagen

Rapport 282: 2018 J. van der Leije: Bewoning en begraving nabij Lenderink te Hengelo (Gelderland). Sporen uit de bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen Definitief archeologisch onderzoek Plangebied Winkelskamp Oost

Rapport 282: 2015 M.E. Hemminga: Archeologische begeleiding Tiel Waterberging Industrieweg Kellen

Rapport 281: 2015 J. van der Leije, P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek aan de Doelstraat 7 te Dongen

Rapport 280: 2017 A. J. Tol: Tussen Aarlese weg en Broekstraat Archeologisch onderzoek van een historisch cultuurlandschap in Aarle, gemeente Best Deel 3 (bijlagen in zip map)

Rapport 280: 2017 A. J. Tol: Tussen Aarlese weg en Broekstraat Archeologisch onderzoek van een historisch cultuurlandschap in Aarle, gemeente Best Deel 2

Rapport 280: 2017 A. J. Tol: Tussen Aarlese weg en Broekstraat Archeologisch onderzoek van een historisch cultuurlandschap in Aarle, gemeente Best Deel 1

Rapport 279: 2015 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Houtstraat 73 te Haarlem

Rapport 278: 2015 I.M. van Wijk: Archeologisch bureauonderzoek ontgronding Udensedreef op de Maashorst, gemeente Landerd

Rapport 277: 2015 P. van de Geer, M.A. Goddijn, J. van der Leije, B. Veselka, A. Wossink: Archaeological fieldwork on the Batinah Expressway Package 6, Oman

Rapport 276: 2015 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek aan de Van Vredenburghweg 79 te Rijswijk

Rapport 275: 2015 L. Meurkens: Prehistorische vindplaatsen in de ecologische verbindingszone Nieuwe Graaf - Mariënwaerdt (gemeente Geldermalsen). Resultaten van een archeologische begeleiding, protocol opgraven

Rapport 274: 2015 P. van de Geer: Archeologisch onderzoek langs het spoor. Bureauonderzoek en booronderzoek in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Rapport 273: 2015 S. Knippenberg, P. van de Geer: Laat-prehistorische bewoningsresten en een grafveld op de Hoorner Eng. Een inventariserend veldonderzoek proefsleuven langs de Eeuwlandseweg te Heerde

Rapport 272: 2015 Y. Raczynski-Henk: Archeologisch onderzoek langs de N322. Verkennend booronderzoek langs de N322 te Zaltbommel, gemeente Zaltbommel

Rapport 271: 2016 J. van der Leije: Onderzoek naar bewoning en grafritueel uit de late bronstijd en ijzertijd in plangebied Koeweide. Proefsleuvenonderzoek en opgraving in deelgebied Klein Trierveld, vindplaats 2 & 55 (gemeente Sittard-Geleen)

Rapport 270: 2015 I.M. van Wijk: Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven en Boringen te Sittard Ongelijkvloerse kruising Dr. Nolenslaan-Hasseltsebaan (N276)

Rapport 269: 2015 A. Porreij-Lyklema, I.M. van Wijk: Een regenwaterbuffer aan de Heidekampweg. Een archeologische begeleiding conform protocol opgraven te Stein Heidekampweg

Rapport 268: 2015 Porreij-Lyklema, A.: Sporen van de bandkeramische nederzetting te Sittard. Een archeologische begeleiding conform protocol opgraven aan de Brugstraat te Sittard

Rapport 267: 2015 P. van de Geer: Sporen uit de late ijzertijd langs de Oude Rijn. Proefsleuvenonderzoek in plangebied Rijnvaert, gemeenten Oegstgeest en Katwijk

Rapport 264: 2014 M.E. Hemminga: Leidse Instrumentmakers School Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven in de gemeente Leiden

Rapport 263: 2014 T.A. Goossens: Uden - Multizorgcomplex Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek tussen de Rondweg en de Handwijzerstraat in de gemeente Uden

Rapport 262: 2014 I.M. van Wijk: Archeologisch bureauonderzoek ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg/N11, gemeente Zoeterwoude

Rapport 261: 2016 M. van Zon: Van strandwal tot Groeneveldt. Een definitieve opgraving van een Vlaardingen-vindplaats in plangebied Donklaan 78 te Voorschoten

Rapport 260: 2014 Lucas Meurkens (red.): Graven en bewoningssporen van het laatneolithicum tot en met de Romeinse tijd Opgravingen in het plangebied De Schaker in Twello (gemeente Voorst)

Rapport 259: 2015 Porreij-Lyklema, A.:Een grafveld uit de late bronstijd Een inventariserend veldonderzoek proefsleuven en archeologische begeleiding conform opgraven te Sittard Thien Bunder

Rapport 258: 2015 M.A. Goddijn: Verstoorde graven in Leiden. Een proefsleuvenonderzoek bij het Pesthuis in Leiden

Rapport 257: 2014 Rapport 257: 2014 A. Porreij-Lyklema: Archeologisch begeleiding Maastricht Lanakerveld

Rapport 256: 2014 A. Porreij-Lyklema: Herstel van het Palmven Een archeologische begeleiding volgens protocol opgraven op de Schaijkse Heide (gemeente Landerd)

Rapport 255: 2014 A.J. Tol: Greppels in een geëgaliseerd dekzandlandschap Proefsleuvenonderzoek in plangebied Hof van Cranendonck te Soerendonk, gemeente Cranendonck

Rapport 253: 2014 W. Laan, A.J. Tol: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Langeweg 97 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Rapport 252: 2015 A. Porreij-Lyklema, I.M. van Wijk: Opgravingen in de bandkeramische nederzetting van Elsloo-Koolweg, uitwerking van drie opgravingscampagnes aan de Joannes Riviusstraat en Paulus Potterstraat te Elsloo

Rapport 251: 2014 M.A. Goddijn MA, drs. Y. Raczynski-Henk: Archeologisch onderzoeksrapport racé verbindingsweg ‘Moordrechtboog’ tussen A20 en A12

Rapport 249: 2014 P. van de Geer: Archeologische onderzoek op de Eigenblok stroomgordel Verkennend en karterend booronderzoek langs de Paalgraaf te Hellouw, gemeente Neerijnen

Rapport 248: 2013 J. van der Leije, Y. Raczynski-Henk: Archeologisch bureau- en booronderzoek Leiden Oostvlietpolder, volkstuinencomplex Vlietpark tot Vlietweg 68

Rapport 247: 2014 S. Knippenberg, M.E. Hemminga, T. A. Goossens: Inventariserend veldonderzoek proefsleuven met doorstart naar een beperkte opgraving te Uden-Schepersweg

Rapport 246: 2014 P. van de Geer: Een nieuwe stroomgordel bij Echteld Archeologisch bureau- en booronderzoek ten behoeve van een waterberging te Echteld, gemeente Neder-Betuwe.

Rapport 245: 2014 P. van de Geer: Winkelcentrum Kerkelanden Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek ten behoeve van de uitbreiding van winkelcentrum Kerkelanden, gemeente Hilversum

Rapport 244: 2014 Tom Hamburg, Adrie Tol, Jos de Moor, Yvonne Lammers-Keijsers: Afgedekt verleden Opsporing, waardering en selectie van prehistorische archeologische vindplaatsen in Flevoland. Programma Kennisontwikkeling Archeologie Hanzelijn (Thema 1B) Archol rapport 244 & EARTH Integrated Archaeology rapporten 49

Rapport 243: 2014 M.E. Hemminga: Een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven op de ISW-locatie te Naaldwijk

Rapport 242: 2014 A. Porreij-Lyklema: Archeologische Begeleiding Harskamp Smachtenburg (gemeente Ede)

Rapport 241: 2014 I.M. van Wijk: Archeologische begeleiding Sittard-Achtbunder (gemeente Sittard-Geleen)

Rapport 240: 2014 A. Porreij-Lyklema MA, drs. I.M. van Wijk: Sporen van de Michelsberg-cultuur en een laatprehistorische nederzetting bij Voulwames, gemeente Meerssen

Rapport 239: 2015 M.A. Goddijn: Het Sint Andriesklooster nabij Brielle. Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Rapport 238: 2014 M. van Zon: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek voor Rijndijk 5, gemeente Wijk bij Duurstede

Rapport 236: 2014 I.M. van Wijk: Archeologische quickscan Stein-Brede School (gemeente Stein)

Rapport 235: 2014 P. van de Geer: Archeologie “Achter den Haag” van Buren Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek te Hofkamp, gemeente Buren

Rapport 234: 2014 P. van de Geer: De stroomgordel van Gellicum opgespoord Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek langs de Haaftensche Molenvliet te Gellicum, gemeente Geldermalsen

Rapport 233: 2014 M. van Zon: Sporen van ontginning aen die Hekelstrate Een proefsleuvenonderzoek in plangebied Hekelstraat te Geldrop-Mierlo

Rapport 232: 2013 M. van Zon: Briefrapport Archeologische Begeleiding Oegstgeest Nieuw Rhijngeest-Zuid - Kadastrale Locatie E

Rapport 231: 2014 J. van der Leije, Y. Raczynski-Henk: Archeologisch bureau- en booronderzoek Leidschendam Zwembad de Fluit (gem. Leidschendam-Voorburg)

Rapport 230: 2014 J. van der Leije: Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven te Zwaluwenbunders Vindplaatsen Zwaluwse straat & Zuidkamerlaan (Tilburg, N.-Br.)

Rapport 229: 2013 I.M. van Wijk, W. Laan: Actualisatie Archeologische Beleidskaart voor de Gemeente Beek

Rapport 228: 2013 J. van der Leije: Archeologisch bureauonderzoek Tilburg Brummenpad & Poseidonpad

Rapport 227: 2014 C.M. van der Linde, T. Hamburg: Bronstijdbewoning in Gommerwijk West - West Archeologisch onderzoek in Enkhuizen - Haling 13

Rapport 226: 2015 J. van der Leije, E. Heunks: Archeologische begeleiding Loven Noord - Watergang, Tilburg

Rapport 225: 2014 M. van Zon, T.A. Goossens: Een verdronken erf uit de Romeinse tijd. Definitieve opgraving van vindplaatsen 2 en 5 in plangebied Bochtafsnijding Delftse Schie, gemeente Rotterdam

Rapport 224: 2015 J. van der Leije, Y. Raczynski-Henk: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Langevaart 14, Rijnsburg (gemeente Katwijk)

Rapport 223: 2013 M.A. Goddijn: Sleuven langs het kanaal Archeologisch begeleiding en proefsleuvenonderzoek (fase 2) langs het Wilhelminakanaal in Tilburg

Rapport 222: 2013 M.A. Goddijn: Een archeologisch vooronderzoek langs de Schaarsdijkweg in het komgebied bij de Linge, gemeente Tiel

Rapport 221: 2014 J. van der Leije: Archeologisch bureau- en booronderzoek Struinweg & NVO Fort Nieuwe Steeg, De Laar (gemeente Lingewaal)

Rapport 220: 2014 M. van Zon: Een wegcunet vol sporen. De onverwachte vondst van enkele middeleeuwse ontginningsboerderijen. Een (nood)opgraving in plangebied Hoge Hoek te Berkel-Enschot.

Rapport 219: 2015 J. van der Leije MA: Vindplaatsen uit de late prehistorie en middeleeuwen Archeologische begeleiding van het Waterleidingtracé Tilburg - Berkel-Enschot

Rapport 218: 2013 P. van de Geer: Midden in de restgeul Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek te Est, gemeente Neerijnen

Rapport 217: 2013 M.E. Hemminga: Vroeg middeleeuwse nederzetting in Leiden Resultaten van een archeologisch inventariserend proefsleuvenonderzoek Boshuizerkade in Leiden

Rapport 216: 2013 P. van de Geer: Archeologisch bureau- en booronderzoek in de Balgoijse Polder te Wijchen

Rapport 215:2013 J. van der Leije: Opgraving van twee sloottracés in de Oostvlietpolder te Leiden

Rapport 214: 2013 S. Knippenberg: Neolithicum en ijzertijd in de Maaskant Opgravingen van een midden-neolithische nederzetting en een midden- en late ijzertijd crematiegrafveld te Haren (N-Br.)

Rapport 213: 2014 J. van der Leije: Definitieve opgraving Echt-Zuidoost fase 1

Rapport 212: 2013 P. van de Geer: Steentijd op de Stichtsekant Definitieve opgraving van drie vindplaatsen op bedrijventerrein Stichtsekant, gemeente Almere

Rapport 211: 2013 C.M. van der Linde: Prehistorische resten en een middeleeuwse landweer op bedrijventerrein Rode Beek Resultaten van een archeologisch inventariserend proefsleuvenonderzoek te Schinveld, gemeente Onderbanken

Rapport 210: 2013 J. van der Leije: Proefsleuvenonderzoek aan de Heistraat 9 te Oosteind (gemeente Oosterhout)

Rapport 209: 2014 J. van der Leije, T. Hamburg: Archeologisch onderzoek naar de geschiedenis van Katwijk aan Zee Inventariserend Veldonderzoek – proefsleuven Kustversterking Katwijk (Z.H.)

Rapport 208: 2013 I.M. van Wijk: Archeologische quickscan Stein-Platijkweg (gemeent Stein)

Rapport 207: 2013 C. van der Linde: Graven in Kilder Crematiegraven uit de midden-bronstijd A en sporen van bewoning uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd in plangebied Zuiderstraat

Rapport 206: 2014 M.A. Goddijn: Archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van locaties Terp Heinis (BZWV-04), Overdijk (BZWV-08) en De Drieborgt (BZWV-16) Archeologische begeleiding in het kader van de aanleg van het Máximakanaal (gemeente ’s-Hertogenbosch)

Rapport 205: 2014 J. van der Leije: Archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Nijvelaar Proefsleuvenonderzoek en opgraving op locatie Nijvelaar (BZWV-i2) in het kader van de aanleg van het Máximakanaal (gemeente Sint-Michielsgestel)

Rapport 204: 2013 C. van der Linde: Proefsleuvenonderzoek plangebied De Schaker (gemeente Twello)

Rapport 203: 2013 S. Knippenberg en M.A. Goddijn: Prehistorische resten en middeleeuwse bewoning in het Witte Stadje Een Inventariserend en een Definitief Archeologisch Onderzoek aan de Schoolstraat/Molenweg te Thorn, gemeente Maasgouw

Rapport 202: 2013 J. van der Leije MA: Archeologische Begeleiding Houten – Fundering “De Brede School”

Rapport 201: 2013 P. van de Geer: Hank - Nathalspolder Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek in de gemeente Werkendam

Rapport 200: 2013 P. van de Geer: Archeologische onderzoek aan de Bisschopsgraaf Bureauonderzoek en booronderzoek in plangebied Bisschopsgraaf te Tricht, gemeente Geldermalsen

Rapport 199: 2013 P. van de Geer: Proefsleuvenonderzoek in plangebied Weert-Vrouwenhof

Rapport 198: 2013 A. Porreij-Lyklema, J. van der Leije MA: Houten – Tiellandt “De Stenen Poort” Archeologische begeleiding

Rapport 197: 2013 P. van de Geer MA: Archeologische Begeleiding Houten – Riolering “Brede School”

Rapport 196: 2013 M. Goddijn: Waterberging groenzone De Lier Archeologisch bureauonderzoek voor de realisatie van een waterberging in de Oranjebuurt

Rapport 195: 2013 L. Meurkens: Een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven in het Lukwelpark te Oosterhout (Noord-Brabant)

Rapport 194: 2013 drs. C.M. van der Linde, drs. T.D. Hamburg, A. Porreij-Lyklema MA: Proefsleuvenonderzoek te Stein-Winkelcentrum fase 1 en 2

Rapport 193: 2014 C. van der Linde, M. van Zon: Middeleeuwse bewoning en kleiwinning aan de Sint Sebastianusstraat Een opgraving in Herpen

Rapport 192: 2014 S. van As: Een inventariserend veldonderzoek door middel van proesleuven aan de oortweg in Uden

Rapport 191: 2013 J. van der Leije: Middeleeuwse bewoning aan de Hildebrandstraat te Heesch Een proefsleuvenonderzoek en opgraving in de gemeente Bernheze

Rapport 190: 2013 P. van de Geer: Natuurontwikkeling Waterschap Rivierenland II Archeologisch begeleiding ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied van de Vierbanse Gantel

Rapport 189: 2012 J. van der Leije: Aanvullend en waarderend proefsleuvenonderzoek Wassenaar de Groene Buffer, Nieuw Valkenburg, vindplaats 2

Rapport 187: 2012 C.M. van der Linde: Echteld Medelsestraat (Medel 1A) Romeinse graven en een woonterp uit de historische tijd

Rapport 186: 2012 M.A. Goddijn, MA: Sporen uit de ijzertijd en middeleeuwen op het Merenveld Een archeologische opgraving in Nederweert

Rapport 185: 2012 L. Meurkens, J. de Moor: Simpelveld-Gaasstraat Een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven

Rapport 184: 2012 M.A. Goddijn: Het middeleeuwse verleden van Best opgespoord Inventariserend proefsleuvenonderzoek in het centrum van Best

Rapport 183: 2012 M.A. Goddijn: Actualisatie Archeologiebeleid gemeente Oss Een herziene archeologische beleidsadvieskaart voor het nieuwe grondgebied van de gemeente Oss

Rapport 182: 2012 J. van der Leije MA: Archeologische begeleiding Rivierenland Wielen (Brakel, Gelderland)

Rapport 181: 2012 S. Knippenberg: IJzertijdbewoning langs de stuwwal Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven te Achterberg-West, gemeente Rhenen

Rapport 180: 2012 P. van de Geer MA: Natuurontwikkeling Waterschap Rivierenland Archeologisch bureauonderzoek en aanvullend booronderzoek ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied van de Vierbanse Gantel

Rapport 179: 2012 M. Pruijsen, S. van As Met bijdragen van M. Goddijn, S. Knippenberg Bewoningssporen in de Horzak Een proefsleuven onderzoek en definitieve opgraving te Oss-Horzak West

Rapport 178: 2012 van Wijk I.M.:Schijn bedreigt? Een evaluatie van toegepaste prospectiemethoden aan de westzijde van het Provinciaal Aandachtsgebied Graetheide.

Rapport 177: 2015 Zon van, M. en M.F.P. Dijkstra.:600 jaar middeleeuwse bewoning op het terrein van de voormalige textielfabriek HaVep. Aanvullend inventariserend veldonderzoek en opgraving in plangebied Puijacker te Tilburg.

Rapport 176: 2015 Tol A.J.: Erven uit de bronstijd en ijzertijd op een dekzandrug te Tilburg-Zuid. Een opgraving in plangebied Tradepark-Noord te Tilburg.

Rapport 175: 2012 Louwen A.J.: Archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden in het kader van de nieuwbouw in plangebied Katwijk-Voorstraat 59 (gemeente Katwijk)

Rapport 174: 2013 Hamburg T.D., A. Müller, B. Quadvlieg: Mesolithisch Swifterbant. Mesolithisch gebruik van en duin ten zuiden van Swifterbant (8300-5000 v.Chr.) Een archeologisch opgraving in het tracé van de N23/N307, provincie Flevoland.

Rapport 173: 2012 M. van Zon: Proefsleuven op het Oranje Nassauplein te Eerbeek. Een inventariserend veldonderzoek in de gemeente Brummen.

Rapport 172: 2012 A.J. Tol, B. Jansen: Sleuven door de delta van de Oude Rijn Plangebied Nieuw Valkenburg, gemeente Katwijk. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven.

Rapport 171: 2012 M.A. Goddijn , M. Pruijsen: Definitief archeologisch onderzoek kasteel Verduynenstraat/ Balijeweg Maastricht

Rapport 170: 2012 J. van der Leije: Inventariserend Veld Onderzoek – Proefsleuven (fase 1) langs het Wilhelminakanaal teTilburg

Rapport 169: 2013 Bewoningssporen uit de prehistorie en late middeleeuwen aan de Waterdijk-West

Rapport 168: 2012 C.M. van der Linde, T.D.Hamburg: proefsleuvenonderzoek te Stein-Winkelcentrum

Rapport 167: 2012 T.A. Goossens: Van akker tot Hooghwerf Onderzoek naar de bewoning in de ijzertijd, inheems-Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd op de haakwal van Naaldwijk (plangebied Hoogeland, gemeente Westland)

Rapport 166: 2013 P. van de Geer MA, M. van Zon MA en drs. M. Pruijsen: Nederzettingsresten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd Een definitieve opgraving te Oss-Padihoeve

Rapport 165: 2012 M. Pruijsen: Sporen en vondsten uit de ijzertijd en middeleeuwen aan de Lupinenstraat Een opgraving te Didam (gemeente Montferland)

Rapport 164: 2011 C.M. van der Linde: Het verleden van Overlangel aan de Maas Bewoningsporen uit de late prehistorie, Romeinse tijd en de late middeleeuwen op een terrasrug in de wijk Asboom

Rapport 163: 2015 Nederzettingen uit het mesolithicum, neolithicum en de bronstijd in Loven-Noord gemeente Tilburg

Rapport 162: 2011 M. Goddijn: Een Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) bij het Gorlaeus laboratorium te Leiden

Rapport 161: 2011 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek met doorstart naar een Definitieve Opgraving Galder – Galderseweg 26

Rapport 160: 2011 T.A. Goossens: Sporen en vondsten uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd te Roelofarendsveen

Rapport 159: 2011 J. van der Leije: Een Inventariserend Veld Onderzoek aan de Hoogstraat te Heesch (gemeente Bernheze)

Rapport 158: 2011 Maurits Pruijsen: Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in plangebied Bosch Transmission Technology, dr. Hub van Doorneweg 120, gemeente Tilburg

Rapport 157: 2011 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek Son en Breugel – Meubelplein Ekkersrijt

Rapport 156: 2011 S.F.M. van As: Archeologisch verkennend booronderzoek inplangebied Bouwweg Wilgendaal te Herpen

Rapport 155: 2011 Marleen van Zon: Laat-middeleeuwse bewoningssporen te Riel Een inventariserend veldonderzoek in plangebied Vier Kwartieren III, Gemeente Goirle

Rapport 154: 2011 A. Porreij: Proefsleuvenonderzoek aan het Pastoor Janssenplein te Veldhoven

Rapport 153: 2011 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek Someren Avennelaan ‘De Diamant’

Rapport 152: 2012 I. van Wijk: Itteren – Hoeve Haertelstein Vondsten uit de nieuwe steentijd en bewoning uit de late prehistorie in de top van een fossiele restgeul.

Rapport 151: 2011 M. Pruijssen: Nederzettingssporen uit de ijzertijd op de grens tussen Wassenaar en Valkenburg.

Rapport 150: 2012 I.M. van Wijk, L. Meurkens en A. Porreij-Lyklema: Opgraven langs de Rijksweg A2 te Stein-Heidekampweg, Stein-Steinerbos en Geleen-Chemelot Een archeologisch onderzoek naar een bandkeramische nederzetting en erven uit de (late) ijzertijd.

Rapport 148: 2011 M. Pruijssen: Van depositie tot ontginning; Een inventariserend veldonderzoek in plangebied De Helling te Vorstenbosch, gemeente Bernheze

Rapport 147: 2011 P. van de Geer: Inventariserend Veldonderzoek aan de Hoefstraat te Uden

Rapport 146: 2011 M.E. Hemminga: Archeologische Begeleiding van de aanleg van een rotonde op het kruispunt aan de Heerlenseweg en de Binnenring te Landgraaf

Rapport 145: 2011 Adrie Tol: Plangebied Campinaterrein, gemeente Tilburg Een bureau- en inventariserend veldonderzoek(verkennende fase)

Rapport 144: 2011 Meurkens, L. & A.J. Tol (red.): Grafvelden en greppelstructuren uit de ijzertijd en Romeinse tijd bij Itteren (gemeente Maastricht)

Rapport 143: 2011 A. Porreij: Archeologisch onderzoek te Prinsenbeek Mr. Bierensweg

Rapport 142: 2011 Tom Hamburg, Eric Lohof en Brigitte Quadflieg: Bronstijd opgespoord Archeologisch onderzoek van prehistorische vindplaatsen op Bedrijvenpark H2O - plandeel Oldebroek (Provincie Gelderland)

Rapport 141: 2011 P. van de Geer: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Willandstraat te Berghem

Rapport 140: 2010 M. Pruijsen: Lopen langs de Leigraaf op zoek naar het verleden Archeologische begeleiding ecologische verbindingszone traject M van de Leigraaf

Rapport 139: 2011 M.E. Hemminga: Erven en ontginningen uit de late middeleeuwen in Berghem ’t Reut (gemeente Oss)

Rapport 138: 2011 E. Lohof, T. Hamburg en J. Flamman: Steentijd opgespoord Archeologisch onderzoek in het tracé van de Hanzelijn-Oude Land

Rapport 137: 2010 T.H.L. Hos: Inventariserend Veldonderzoek Kerkrade – Marktstraat/Einderstraat

Rapport 136: 2012 J. van der Leije: Graven naar greppels De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein in plangebied Nieuw Valkenburg

Rapport 135: 2010 I.M. van Wijk: Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Stein-Schepersgats (gemeente Stein)

Rapport 134: 2011 I.M. van Wijk: Archeologie en Cultuurhistorie op het Kruispunt Meerssen Archeologische Beleidsadvieskaart voor de gemeente Meerssen

Rapport 133: 2010 R. de Leeuwe, et al: Geldrop Luchen; Opgraving van een nederzetting uit de periode bronstijd-vroege ijzertijd te Geldrop Luchen

Rapport 132: 2010 A. Porreij: 100 bandkeramische huizen te Elsloo

Rapport 131: 2010 T. Hamburg: Archeologische Begeleiding Hanzelijn - Oude Land

Rapport 130: 2010 B. Jansen, J. Mol, en A.J. Tol: Boren en graven in de delta van de Oude Rijn; Een inventariserend veldonderzoek in plangebied Nieuw Valkenburg

Rapport 129: 2009 R. de Leeuwe & P.A. van den Bos: Nederzettingssporen uit de bronstijd en ijzertijd langs de snelweg tussen Culemborg en Deil; Een archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de verbreding van de A2

Rapport 128: 2009 L. Meurkens: Laat-prehistorische nederzettingssporen en graven op de sandr-vlakte bij Elst; Resultaten van een opgraving in het plangebied Elst-Het Bosje (gemeente Rhenen)

Rapport 127: 2009 Drs. A.J. Tol: Graven en nederzettingsresten uit de late prehistorie en volle middeleeuwen. Een archeologisch onderzoek te Weert-Laarveld

Rapport 126: 2009 I.M. van Wijk, A. Verpoorte, en J.J.W. de Moor: Een abri op de Dдцlkesberg? Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven op de Dдцlkesberg te Valkenburg aan de Geul

Rapport 125: 2009 A.J. Tol, W. Laan: Begrensd land Een studie naar de archeologische landschappen van Noord-Brabant

Rapport 124: 2009 R. de Leeuwe: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Oijen - Dorpskern (gem. Lith)

Rapport 123: 2011 R. de Leeuwe: Een cultusplaats in Oss Opgraving van een ijzertijdnederzetting en cultusplaats aan de Brabantstraat

Rapport 122: 2009 I.M. van Wijk (red.): Stein, een gemeente vol oudheden Archeologische Beleidskaart 2010

Rapport 121: 2009 I.M. van Wijk & J. Orbons: Verleden met toekomst Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart voor Valkenburg aan de Geul

Rapport 120: 2009 Meurkens, L., E. Heunks, I.M. van Wijk (red.): Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht. Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven.

Rapport 119: 2009 Wijk, I.M. van: Archeologisch bureauonderzoek Transportriool. Archeologisch advies Transportriool Maastricht Aachen Airport-Limmel.

Rapport 118: 2009 Wijk, I.M. van: Archeologisch bureauonderzoek IP Beek. Archeologische toetsing van het integrale project Beek.

Rapport 117: 2009 Hamburg, T.: Lith – Molenweg. Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO - proefsleuven).

Rapport 116: 2009 Bos, P. van den: Verkavelingssporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan de voet van de strandwal te Oegstgeest. Inventariserend proefsleuvenonderzoek in het kader van de uitbreiding van de begraafplaats bij het Groene Kerkje.

Rapport 114: 2009 Meurkens, L.: Een urnenveld en nederzettingssporen uit de late prehistorie bij Remmerden (Gemeente Rhenen). Resultaten van een inventariserend veldonderzoek in het plangebied Larikshof.

Rapport 113: 2008 Wijk, I.M. van: Een ijzertijd crematiegraf in Elsloo. Inventariserend Veld Onderzoek te Elsloo (locatie Aelserhof), gemeente Stein.

Rapport 112: 2009 Leeuwe, R. de: Nieuwe huizen in Hulsel. Een laat-Merovingische nederzetting met een nieuw huistype op een nieuwbouwlocatie.

Rapport 110: 2008 Leeuwe, R. de: Een inventariserend archeologisch onderzoek te Milheeze - Kapelakker, gemeente Gemert-Bakel.

Rapport 109: 2009 Goossens, T.A.: Archeologische Begeleiding van de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Heerlenseweg en de Melchersstraat te Landgraaf.

Rapport 108: 2008 Linde, C.M. van der: Sporen van inheemse bewoning uit de periode ijzertijd- Romeinse tijd te Overlangel-Asboom (gemeente Oss). Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen en proefsleuven.

Rapport 107: 2008 Tol, A.J.: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss.

Rapport 106: 2008 Linde, C.M. van der: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen in plangebied Wilgendaal te Herpen.

Rapport 105: 2008 Hemminga, M.E.: Sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd rondom de ‘Princenhoeve bij het Liesbosch’. Een Inventariserend Veldonderzoek in de Groene Schakel tussen Breda en Etten-Leur.

Rapport 104: 2008 Bos, P. van den, A.J. Tol: Een bureau- en inventariserend veldonderzoek in plangebied Bolle Akker te Bakel.

Rapport 103: 2008 Knippenberg, S.: Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven te Lierop (Sluis 10), gemeente Someren.

Rapport 102: 2008 Hemminga, M.E., T. Hamburg, M. Dijkstra, C. Cavallo, S. Knippenberg, S.M.E. van Lith, C.C. Bakels en C. Vermeeren: Vroeg middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude Rijn.

Rapport 101: 2011 R. de Leeuwe, R. Jansen, M.A. Goddijn: Nistelrode zwarte Molen fase 2a.

Rapport 100: 2010 Meurkens, L., I.M. van Wijk (red.): Wonen en begraven op de Caberg van het vroege neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Inventariserend Veld Onderzoek van een cultuurlandschap te Maastricht-Lanakerveld.

Rapport 99: 2008 Wijk, I.M. van: Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Stein-Hoolstraat (gemeente Stein).

Rapport 98: 2007 Wijk, I.M. van: Een Archeologische Begeleiding in plangebied Einighausen-De Leeuwerik.

Rapport 97: 2008 Wijk, I.M. van: Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) van de leidingsleuven en het wegtracé te Opperdoes - Kluiten-Zuid.

Rapport 96: 2008 Hoof, L.G.L. van: Hoornaar – Lage Giessen. Neolithische bewoning op een donk in de gemeente Giessenlanden.

Rapport 94: 2008 Leeuwe, R. de: Inheemse bewoning uit de ijzertijd en Romeinse tijd in plangebied Naaldwijk-Nieuwe Naaldhorst (gemeente Westland)

Rapport 93: 2008 Linde, C.M. van der, I.M. van Wijk: Sporen in Stein. Inventariserend Veld Onderzoek van een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd te Stein (locatie Gavarellestraat-Assevedostraat)

Rapport 92: 2008 Goossens, T.A., L.G.L. van Hoof: Proefsleuvenonderzoek langs de Julianastraat te Berghem in plangebied ‘t Reut (gemeente Oss).

Rapport 91: 2008 Hoof, L.G.L. van: Zwervende erven uit de Romeinse tijd? Continuïteit in de bewoning van de late ijzertijd naar de Romeinse tijd te Uden-Noord. Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op de locatie van het toekomstig ziekenhuis Bernhoven.

Rapport 90: 2008 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk: Erven uit de vroege ijzertijd en de Late Middeleeuwen. Definitieve opgraving aan de kruising van Dr. Verbeecklaan en N272 te Sint Anthonis in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Rapport 89: 2007 Wijk, I.M. van: Een Archeologische Begeleiding aan de Hertogswetering bij Herpen.

Rapport 88: 2007 Wijk, I.M. van, T.A. Goossens, R. de Leeuwe: Heesche landweren. Een laatmiddeleeuws verdedigingssysteem te Heesch (N.-Br.).

Rapport 87: 2009 Goossens, T.A.: Opgraving Hellevoetsluis-Ossenhoek. Een nederzetting van de Vlaardingen-groep op een kwelderrug in de gemeente Hellevoetsluis.

Rapport 86: 2009 Knippenberg, S., P. van den Bos: Hekken en losse vondsten langs de A2. Een archeologische opgraving van bronstijdpercelen nabij Zijderveld en een archeologische begeleiding van de wegverbreding A2 knooppunt Everdingen tot aansluiting Everdingen.

Rapport 85: (niet beschikbaar voor download) 2008 Wijk, I.M. van, A.J. Tol (red.): Beek, een poort voor het verleden naar het heden. Een archeologische beleidskaart voor de gemeente Beek.

Rapport 84: 2008 Meurkens, L.: Archeologisch onderzoek in "Het Bosje" Een opgraving en aanvullend proefsleuvenonderzoek in het plangebied Elst - “Het Bosje” (Gemeente Rhenen).

Rapport 83: 2007 Meurkens, L., T. Hamburg. Prehistorische bewoning op het World Forum gebied – Den Haag.

Rapport 82: 2007 Hemminga, M.E.: Bureaustudie en veldinspectie van plangebied Papendijk/ Heesterseweg te Geffen (gemeente Maasdonk).

Rapport 81: 2008 Leeuwe, R. de, S. Baetsen, C.C. Bakels, A.V.A.J. Bosman, S. Knippenberg, S. Lange, L. Meurkens, A. Verbaas: Prehistorie tussen de loopgraven. Nederzettingssporen en vondstcomplexen in Bennekom-Streekziekenhuis uit de midden-bronstijd tot de midden-ijzertijd, ca. 1500 tot 500 v.Chr..

Rapport 80: 2007 Knippenberg, S.: Hoog en droog. Archeologisch onderzoek op de strandwal van Heiloo nabij het Stationsplein.

Rapport 79: 2006 Wijk, I.M. van: Huys tot Beeghden. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Beegden-Krijtenberg.

Rapport 78: 2007 Leeuwe, R. de: Archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) langs de Brabantstraat te Oss.

Rapport 77: 2006 Goossens, T.A.: Inventariserend proefsleuvenonderzoek, waarderende fase, op de nieuwe locatie van verzorgingsplaats Bosserhof Gemeente Echt-Susteren.

Rapport 76: 2006 Wijk I.M. van, L.G.L. van Hoof: Beek Revisited. Archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek van een bandkeramische nederzetting te Beek-Remigiusstraat.

Rapport 75: 2007 Leeuwe, R. de: Een vindplaats uit het Neolithicum en de IJzertijd aan de Dorpstraat te Macharen.

Rapport 74: 2006 Leeuwe, R. de, T. A. Goossens: De Landweer van Hoogen Heuvel; Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek.

Rapport 73: 2006 Hamburg, T.D.: Archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek te Leiden-Sylviusterrein en Boerhaveterrein.

Rapport 72: 2010 Wijk, I.M. van, R. Jansen: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek van het urnenveld Uden Slabroek.

Rapport 71: 2006 Leeuwe, R. de: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Dinther-Retsel.

Rapport 69: 2006 Hemminga, M., T.D. Hamburg: Een Merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn. Opgraving (DO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Oegstgeest - Rijnfront zuid 2004.

Rapport 67: 2006 Goossens, T.A., R. de Leeuwe: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Megen-Kapelstraat.

Rapport 66: 2007 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk: Romeinen aan de Ring. Een villa-terrein aan de binnenring te Landgraaf?

Rapport 65: 2006 Hoof, L.G.L. van: Sporen van ontginning en bewoning uit de Late Middeleeuwen in 't Reut (gemeente Oss). Een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek.

Rapport 64: 2007 Hoof, L.G.L. van, P.F.B. Jongste: Een nederzettingsterrein uit de midden- en late bronstijd te Tiel-Medel Bredesteeg.

Rapport 63: 2006 Meurkens, L.: Elst-Het Bosje (gemeente Rhenen). Resultaten van een inventariserend veldonderzoek.

Rapport 62: 2006 Hemminga, M.E., R. de Leeuwe: Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Loosbroek-Molenhoeven.

Rapport 61: (niet beschikbaar voor download) 2006 Hamburg T.D., M.E. Hemminga: Archeologische begeleiding van het milieutechnisch proefsleuvenonderzoek Plangebied Rhijngeest, gemeente Oegstgeest.

Rapport 60: 2006 Hamburg, T.D., M.E. Hemminga: Inventariserend Veldonderzoek Geffen-‘t Run (2005).

Rapport 59: 2006 Hamburg, T.D.: Neolithische bewoningsresten te Leidschendam. Begeleiding, Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en Opgraving (DO)Leidschendam-Prinsenhof.

Rapport 58: 2006 Leeuwe, R. de: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek. Erp-Aa, plangebied EVS Leigraaf, deeltraject Veluwe.

Rapport 57: 2006 Knippenberg, S., E.N.A. Heirbaut: Wonen en begraven nabij Elst (Gld.). Archeologisch onderzoek van een vroege ijzertijdnederzetting en een inheems-Romeins grafveld op het bedrijventerrein “De Merm”.

Rapport 56: 2006 Leeuwe, R. de, T.A. Goossens: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek te Heeswijk-Heilaren Noord.

Rapport 55: 2006 Linde, C. van der, R. Jansen: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Bergoss.

Rapport 54: 2006 Hamburg, T.D., S. Knippenberg: Steentijd op het spoor. Proefsleuven op drie locaties binnen het trace van de Hanzelijn "Oude Land".

Rapport 53: 2006 Hoof, L.G.L. van, R. Jansen: Een landweer op de Berchse Heide. Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef.

Rapport 52: 2006 Wijk, I.M. van: Een Schlitzgrube in Sittard. Inventariserend veldonderzoek te Sittard Rijsweg Zuid, gem Sittard-Geleen.

Rapport 51: 2007 Hoof, L.G.L. van, L. Meurkens: Vluchtige huisplattegronden. Erven uit de midden-bronstijd B en nederzettingssporen uit de vroege bronstijd en midden-bronstijd A (verslag van een tweede opgravingscampagne te Rhenen Remmerden)

Rapport 50: 2009 Fokkens, H., R. Jansen, I.M. van Wijk: Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een prehistorisch grafveld ontleed.

Rapport 49: 2007 Jansen R., H. Fokkens: Het Vorstengraf van Oss re-reconsidered. Archeologisch onderzoek Oss-Vorstengrafdonk 1997-2005.

Rapport 48: 2007 Jansen, R.(red.): Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot en met de volle middeleeuwen.

Rapport 47: 2007 Heirbaut, E.N.A.(red.): Cuijk-Groot Heiligenberg. Onderzoek van bronstijderven en een middeleeuwse nederzetting.

Rapport 46: 2005 Beek, R. van, T.D. Hamburg: Deest-Uivermeertjes: Archeologisch onderzoek op vindplaats 6a en b (IVO) en vindplaats 8 (opgraving).

Rapport 45: 2005 Verhart, L., I.M. van Wijk: Bureauonderzoek naar de archeologische potentie van het herinrichtingsgebied Linne-Vlootbeek.

Rapport 44: 2005 Jongste, P.F.B., S. Knippenberg: Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Opperdoes-Kluiten-Zuid.

Rapport 43: 2005 Jansen, R., C. van der Linde: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Klaphekkenstraat.

Rapport 42: 2005 Jongste, P.F.B.: Inventariserend Veldonderzoek (boringen) Voorhout - Jacoba van Beierenweg.

Rapport 41: 2005 Jansen, R., L.G.L. van Hoof: Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2.

Rapport 40: 2006 Ball, E.A.G.(red.): Dood en begraven langs de Romeinse weg. Het onderzoek van een grafveld uit de Romeinse tijd bij Cuijk-Grotestraat Bezinkbasin.

Rapport 39b: 2005 Ball, E.A.G., E.N.A. Heirbaut, S. Peters: Het onderzoek in het tracé van Dreef W3.

Rapport 39a: 2006 Ball, E.A.G., E.N.A. Heirbaut: Cuijk-Heeswijkse Kampen: een landschap vol archeologie. Proefsleuven en opgravingen in de jaren 2003-2004.

Rapport 38: 2005 Ball, E.A.G., E.N.A. Heirbaut: Inventariserend Onderzoek in het plangebied Markt in Cuijk.

Rapport 37: 2004 Bel, M. van den, T.D. Hamburg: Inventariserend Veldonderzoek Driel Zuid.

Rapport 36: 2005 Knippenberg, S., P.F.B. Jongste: Terug naar Zijderveld. Archeologische opgravingen van een bronstijdnederzetting langs de A2.

Rapport 35: 2004 Hoof L.G.L. van, I.M. van Wijk: Over wallen en een tollenaarstoren: verslag archeologisch bureauonderzoek Urmond-Kattekop (gemeente Stein, Limburg).

Rapport 34: 2006 Heirbaut, E.N.A.: Bewoning van prehistorie tot middeleeuwen in het buitengebied van Cuijk. Archeologisch onderzoek in het wegtracé Route 1 Accent en het plangebied De Beijerd en t Riet.

Rapport 33: 2013 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk en C. van der Linde: Zwervende erven op de löss? Onderzoek van een nederzetting uit de vroege ijzertijd en van sporen uit de Stein-groep te Hof van Limburg (gemeente Sittard-Geleen)

Rapport 32: 2006 Hoof, L.G.L. van, I.M. van Wijk: Archeologie van de afgespoelde loss. Inventariserend Veldonderzoek van een droogdal te Geleen-Middengebied.

Rapport 31: 2004 Wijk, I.M. van, R. Jansen, E.A.G. Ball, S. Arnoldussen: Inventariserend archeologisch veldonderzoek Herpen-Hertogswetering. Onderzoek langs een restgeul in de Maaskant.

Rapport 30: 2004 Wijk, I.M. van, R. van Beek: Aanvullend archeologisch onderzoek in Herpen-Buitenstraat, gemeente Oss.

Rapport 29: 2005 Wijk, I.M. van, L.G.L. van Hoof: Stein, een gemeente vol oudheden. Een archeologische beleidskaart voor de gemeente Stein.

Rapport 28: 2004 Duurland, M., I.M. van Wijk: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Melick-Apollolaan/Sportpark, gemeente Roerdalen.

Rapport 27: 2004 Heirbaut, E.N.A.: Waarderend Archeologisch onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat.

Rapport 26: 2003 Ball, E.A.G.: Inventariserend Veldonderzoek op De Nielt Oost.

Rapport 25: 2004 Wijk, I.M. van, L.G.L. van Hoof: Aanvullend archeologisch onderzoek in Nuland en Vinkel, gemeente Maasdonk. Onderzoek van twee esdekcomplexen.

Rapport 24: 2004 Beek, R. van: Wonen en begraven aan de zuidzijde van Heesch.

Rapport 23: 2003 Arnoldussen, S.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek van de randzone van een nederzetting uit de midden-bronstijd te Zijderveld.

Rapport 22: 2002 Wijk, I.M. van: Elsloo revisited: een archeologische begeleiding in de bandkeramische nederzetting van Elsloo.

Rapport 21: 2002 Duurland, M.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek Maurik, gemeente Buren.

Rapport 19: 2003 Jansen R., L.G.L. van Hoof: Archeologisch Onderzoek Oss-De Geer. Bewoning uit de bronstijd en de Romeinse tijd.

Rapport 18: 2003 Duurland, M.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het plangebied Herkenbosch-Schaapsweg.

Rapport 17: 2004 Beek, R. van, L.G.L. van Hoof, T.D. Hamburg: Archeologische Opgraving Veldhoven-Sondervickcampus. Zwervende erven uit de metaaltijden.

Rapport 16: 2003 Arnoldussen, S.(red.): Middeleeuwse bewoning te Bakel-Achter de Molen (Brabant).

Rapport 15: 2002 Hamburg, T.D.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek rondom Teteringen.

Rapport 14: 2002 Beek, R. van, T.D. Hamburg: Bronstijd-vindplaatsen te Hoogwoud-Oost. Een aanvullende archeologische inventarisatie.

Rapport 12: 2002 Hoof, L.G.L. van, R. Jansen: Archeologisch onderzoek A50 te Uden. Bewoning uit de ijzertijd en de vroege, volle en late middeleeuwen.

Rapport 11: 2002 Ball, E.A.G., R. Jansen (red.): Van steentijd tot middeleeuwen, archeologisch onderzoek rond een fossiele beekloop te Herpen-Wilgendaal.

Rapport 10a: 2002 Duurland, M.: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Herkenbosch-Centrum.

Rapport 10: 2002 Arnoldussen, S.: Archeologische onderzoeken te Gemert-Hofgoed en Bakel-Neerstraat 11A.

Rapport 9: 2002 Winter, J. de, S. Arnoldussen: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Ravenstein-Molensingel.

Rapport 8: 2002 Arnoldussen, S., E.A.G. Ball: Archeologische begeleiding Cuijk-Stationsplein.

Rapport 7: 2002 Jansen, R., C. van der Linde, H. Fokkens: Archeologisch onderzoek Hertogswetering, een cultusplaats in de Maaskant.

Rapport 6: 2001 Arnoldussen, S., E.A.G. Ball: Archeologische onderzoeken te Gemert-Bakel.

Rapport 5: 2001 Ball, E.A.G., S. Arnoldussen, L.G.L. van Hoof: Aanvullend Archeologisch Onderzoek in de Heeswijkse Kampen te Cuijk.

Rapport 4: 2001 Jansen, R., C.R.C. Schamp: Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen-Varkenshoek.

Rapport 3: 2001 Ball, E.A.G., R. Jansen, S. Arnoldussen: Een verkennend onderzoek te Susteren-In de Mehre.

Rapport 2: 2001 Ball, E.A.G., S. Arnoldussen: Een verkennend onderzoek te Cuijk-Groot Heiligenberg.

Rapport 1: 2000 Jansen, R.: Verkennende archeologische onderzoeken Gemert - Bakel.