Archol live!

Topvondst! : Archeologische opgraving Heiloo-Zuiderloo

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk in ontwikkeling aan de zuidelijke rand van Heiloo, tussen de Vennewatersweg en de Spanjaardslaan. Het is een archeologisch rijk gebied en om te voorkomen dat de archeologische resten tijdens de bouw van de woonwijk ongezien verdwijnen, doen archeologen al sinds 2008 onderzoek. Daarbij kwamen vooral sporen en vondsten uit de late prehistorie en Romeinse tijd aan het licht. De afgelopen jaren is vooral gegraven in het noorden en midden van het plangebied. Vanaf 17 april richten de archeologen van Archol hun pijlen op het zuiden, op de deelgebieden Middenduin en Deelplan 3. 

Klik hier voor de blog met de laatste nieuwtjes over deze opgraving.

Corona: Archol werkt (ook thuis) door!

Klik hier voor meer informatie...

Archol voor de...

Overheid

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg legt de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed bij de overheid. Al in een vroeg stadium dient archeologie mee te worden gewogen in de ruimtelijke planprocedures. Dankzij de ervaringen die de afgelopen 20 jaar zijn opgedaan, kan Archol ter ondersteuning van dit proces een pakket van diensten aanbieden.

Archol voor de...

Ontwikkelaars

Als Projectontwikkelaar krijgt u steeds meer met archeologie te maken. Door archeologen in een vroeg stadium bij de inrichting van een gebied te betrekken wordt het risico op kostbaar onderzoek verkleind en kunnen kansen op inpassing of behoud van de archeologie optimaal benut worden. Een vertrouwde samenwerking en onderling begrip bij alle betrokken partijen is daarbij van cruciaal belang. 

Archol voor de...

Bouw

Het komt steeds vaker voor dat u als uitvoerder van civieltechnische projecten verantwoordelijk bent voor archeologisch onderzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u niet altijd duidelijk is wat er van u verwacht wordt en dat u behoefte heeft aan advies of ondersteuning. 

Archol voor de...

Archeoloog

Het onderzoek naar de archeologie van de Lage Landen heeft diepe wortels in de Leidse Universiteit.

Bij de aanleg van de Betuweroute zag de Universiteit de kans om deel te nemen aan twee opgravingsprojecten. Om dit te faciliteren is destijds het archeologisch opgravingsbedrijf Archol opgericht.

Archol voor de ...

Particulier

Bij het aanvragen van een bouwvergunning kan het zijn dat de gemeente u verzoekt het gebied waar de ondergrond "verstoord" wordt nader te onderzoeken. In eerste instantie denkt u misschien dat een opgraving nodig is, maar het archeologisch onderzoek kan verschillende vormen aan nemen. Heeft u op dit terrein advies nodig? Dan bent u bij Archol aan het goede adres.